Stockholm Centre for Commercial Law

startbild1
Karta hemsida
Forskningsavdelningar
sccl654
Organisation
”SCCL fyller en viktig funktion för akademin genom att det möjliggör för forskare, praktiker, myndigheter och företrädare från domstolarna att diskutera aktuella frågor, något som inte minst gynnar den akademiska kreativiteten och gör forskningen mer relevant för samhället. På kort tid har SCCL kommit att bli ett ledande forskningscentrum i Norden inom kommersiell rätt, vilket inte minst visar sig i den omfattande seminarieverksamheten som byggts upp på senare år.”Jan Kleineman

Ordförande i Vetenskapliga rådet

Vaxt1

 

 

Kalendarium