Stockholm Centre for Commercial Law

News

Nya nummer i Centrets skriftserie

19 April 2018

Två nya nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skrifterna är nummer 29 samt 30 i ordningen och har titlarna
Nordiska förmögenhetsrättsdagarna” och ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX
Professor Jan Kleineman har varit redaktören bakom publiceringen av ”Nordiska förmögenhetsrättsdagarna”.
Doktorand Stina Bratt, doktorand Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen av ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX”.
Skrifterna ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Nya forskningsamanuenser på Centret

8 January 2018

SCCL välkomnar Jonas Håmark och Jonathan Löwy som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2018.

Jonas och Jonathan efterträder Lisa Hörnqvist som avslutar sin tjänst som forskningsamanuens på Centret.

Vi önskar Lisa lycka till på hennes nya arbetsplats och tackar för den här tiden!

Nya forskare på Centret

4 September 2017

SCCL hälsar doktorand Stina Bratt och lektor Jérôme Monsenego varmt välkomna till Centret!

Vinnaren av SCCL-priset 2016

11 May 2017

Priset har för år 2016 tilldelats Bianca Kremer för hennes masteruppsats i internationell skiljemannarätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Uppsatsen bär titeln Judgments Relating to Arbitral Awards and The European Union’s Principle of Mutual Trust – A reflection on the enforcement of nullified arbitral awards and the delocalization theory of international arbitration from a European perspective.
Handledare har varit professor Christina Ramberg.

Juryns motivering

”Med säker hand behandlar Bianca Kremer undanröjda skiljedomars verkställbarhet i ett annat EU-land, i ljuset av den EU-rättsliga principen om ömsesidigt förtroende. Den relevanta texten i New York-konventionen är mångtydig och har fått olika tillämpning i olika länder. Framställningen är klar och pedagogisk och ger sammantaget en välutvecklad analys av ett aktuellt problem.”

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patricia Shaughnessy.

Läs mer om SCCL-priset här.

Nytt nummer i Centrets skriftserie – Årsbok VIII

22 February 2017

Ett nytt nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skriften är nummer 28 i ordningen och har titeln ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII”. Doktorand Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen. Skriften ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Next page