Stockholm Centre for Commercial Law

News

Nya forskningsamanuenser på Centret

5 January 2017

SCCL välkomnar Alexander Göthlund Issjö och Malin Bengtsson som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2017.

Alexander och Malin efterträder Emma Ruge som avslutar sin tjänst som forskningsamanuens på Centret.

Festskrift till Lars Pehrson

16 December 2016

I maj 2016 avgick Lars Pehrson med pension från professuren i civilrätt vid Stockholms universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärjungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Redaktionskommittén har bestått av Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jessika van der Sluijs och Jori Munukka.

Festskriften överlämnades i samband med en festföreläsning på Centret av justitierådet Stefan Lindskog.

Festskriften ges ut av Jure förlag och finnes här.

Nya forskare på Centret

15 September 2016

SCCL hälsar doktoranden Tobias Johansson och gästprofessorn Eric M. Runesson varmt välkomna till Centret!

SCCL-priset 2016 utlyses

8 September 2016

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt, SCCL-priset, utlyses för läsåret 2015/2016. Ytterligare information om priset finns här.

Centrets Bolagsvänner

20 June 2016

För att bredda SCCL:s kontaktytor med praktiserande jurister och för att bidra till finansieringen av SCCL:s verksamhet har ett organiserat samarbete startat mellan närmare 20 ledande företag, banker och andra organisationer med jurister verksamma i Sverige. Bolagsvännerna är beteckningen för samarbetet.

Varje bolagsvän bidrar med en årsavgift till SCCL. I gengäld inbjuds bolagsvännernas jurister till SCCL:s seminarier och konferenser.

För mer information om Bolagsvännerna, läs här.

Previous pageNext page