Stockholm Centre for Commercial Law

Centrets Advokatvänner (SAd)

För att finansiera SCCL:s utgivning och konferensverksamhet startades 2002 ett organisatoriskt samarbete mellan ett 20-tal affärsjuridiskt inriktade advokatbyråer i syfte att stödja SCCL. Detta samarbete bedrivs under beteckningen Stockholm Centre for Commercial Law Advokatvänner (SAd). Advokatvännerna leds av ett arbetsutskott som består av tre advokater. I dag är så gott som samtliga ledande affärsjuridiska advokatbyråer i Sverige med i Advokatvännerna. De advokatbyråer som samarbetar inom ramen för Advokatvännerna har åtagit sig att ekonomiskt medverka till SCCL:s verksamhet. Advokatvännerna stöder SCCL ekonomiskt i särskilda projekt av intresse för affärsjuridiskt verksamma jurister vid advokatbyråer. De till Advokatvännerna anslutna advokatbyråerna deltar i seminarier, lämnar information till och samarbetar med forskare som arbetar inom SCCL:s ramar. Advokatvännerna finansierar sedan 2010 Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt – SCCL-priset – samt bidrar till finansieringen av The Stockholm Centre Oxford Fellowship.

Kontakta ordförande i Advokatvännernas arbetsutskott advokat Bengt Bolin för ytterligare information: E-post: bengt.bolin@lindahl.se.

 

Byråer som är anslutna till Advokatvännerna per den 2 februari 2019:

Andersson Gustafsson

Baker & McKenzie

Bird & Bird

Calissendorff Swarting

Carthiel

Cederquist

Chouette

Cirio

Danowsky & Partners

DLA Piper

Eversheds Sutherland

Frank Advokatbyrå

Fylgia

Gernandt & Danielsson

Hamilton

Hammarskiöld & Co.

Hannes Snellman

Hellström & Partners

Kanter Advokatbyrå

Kilpatrick Townsend

  Lindahl Lindwall Law GroupLinklaters

Magnusson Advokatbyrå

Mannheimer Swartling

Nordia

Ramberg

Roschier

Sandart & Partners

Setterwalls

Skierfe

Smitt

Sture Larsson

Törngren Magnell

Vinge

Wallin & Partners

White & Case

Wistrand

Wesslau Söderqvist

Westermark Anjou

Wetterberg