Stockholm Centre for Commercial Law

Evenemang

Skiljerätt

23 april 2018

Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning bjuder in till ett seminarium om
Current Trends in Managing Construction and Infra-structure Project Disputes

Talare:
Aisha Nadar, BSEE, MBA, LL.M, Advokatfirman Runeland, Member FIDIC Executive Committee
Partner of Counsel,
Christopher Seppälä, White & Case, Paris, Legal Advisor, FIDIC Contracts Committee and FiDIC’ s Representative on the ICC Court

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten

Finansmarknadsrätt

25 april 2018

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt bjuder in till ett seminarium om ”Restrukturering av statsobligationer”

Talare: Astrid Iversen, doktorand från Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Stockholm Centre for Commercial Law seminarium

3 maj 2018

Stockholm Centre for Commercial Law inbjuder till seminarium på temat:

”Vad är ”jura” i jura novit curia?”

Om inledaren:
Adam Croon är juris doktor i rättshistoria och universitetslektor i rättsteori vid Örebro universitet.

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Skadeståndsrätt

8 maj 2018

Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt inbjuder till seminarium

När inträffar en ren förmögenhetsskada?

Inledare är:
Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, tillika dekan vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

Kommentator:
Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Allmän förmögenhetsrätt

9 maj 2018

The research panel for General Property Rights invites you to a seminar on:
The Long and the Short of It: Anglo-Swedish Contracts in Comparative Perspective”.

Speakers:
Adam Green, Partner Mannheimer Swartling
Eric Runesson, Advokat Sandart & Partners

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Finansmarknadsrätt

22 maj 2018

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt bjuder in till ett seminarium om
Bolagsstyrning för hållbarhet

Talare:
Mats Isaksson, ansvarig för kapitalmarknadsfrågor och corporate governance vid OECD, och
Rolf Skog, adjungerad professor i bolags- och börsrätt vid Göteborgs universitetCentrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Financial Market Law in cooperation with EBI

17 september 2018

The research panel for Financial Market Law in cooperation with EBI invites you to a seminar on
”Managing banking crises – a seminar looking backward and forward”

Speakers:
Stefan Ingves, Governor of the Swedish Riksbank and former Director-General of the Swedish Bank Support Authority
Joanne Kellermann, former founding Member of the Single Resolution Board and Executive Director of De Nederlandsche Bank
Bo Lundgren, former Director-General of the Swedish National Debt Office and Minister for Fiscal and Financial Affairs

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.