Stockholm Centre for Commercial Law

Evenemang

Medierätt

22 februari 2018

Medierättsliga avdelningen inbjuder till seminarium om: ”Influencer Marketing”

SCCL i samverkan med Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet bjuder in till ett eftermiddagsseminarium torsdagen den 22 februari kl 16-18 om s.k. influencermarknadsföring.

Talare är:
Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig,
Tobias Eltell, jurist vid Sveriges Annonsörer,
Jur.dr Johan Axhamn,
Advokat Helene Miksche

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Allmän förmögenhetsrätt

5 mars 2018

Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt inbjuder till seminarium ”Högsta domstolen och användningen av utländsk rätt – hur kan, får och bör domstolen använda sig av utländskt material särskilt på det förmögenhetsrättsliga området?”.

Talare
Johnny Herre, justitieråd, Högsta domstolen.

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Europarätt

7 mars 2018

Forskningsavdelningen för europarätt inbjuder till seminarium: ”Selektiv försäljning av lyxvaror kontra rörelsefriheten för online-plattformar”.

Talare är Advokat Trine Osen Bergqvist, Advokatfirman Vinge och tidigare verksam vid Konkurrensverket
och
Jur dr Helene Andersson, Stockholms universitet
Moderator professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet.

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Skatterätt

15 mars 2018

Forskningsavdelningen för skatterätt inbjuder till seminarium
”Ska gällande rätt gälla? – En rättsteoretisk diskussion över skatterättsliga gråzoner och så kallade kryphål”.

Medverkande:
Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet,
Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet,
Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära, Stockholms universitet.

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Skatterätt

10 april 2018

Forskningsavdelningen för skatterätt inbjuder till seminarium:
”Tvistelösning i dubbelbeskattningssituationer”.

Medverkande:
Jérôme Monsenego, docent i finansrätt, Stockholms universitet,
Ingela Willfors, departementsråd, Finansdepartementet.

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Finansmarknadsrätt

12 april 2018

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt bjuder in till ett seminarium om ”E-kronor”

Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.