Stockholm Centre for Commercial Law

Aktuella seminarier

Skatterätt

10 april 2018

Forskningsavdelningen för skatterätt inbjuder till seminarium:
”Tvistelösning i dubbelbeskattningssituationer”.

Medverkande:
Jérôme Monsenego, docent i finansrätt, Stockholms universitet,
Ingela Willfors, departementsråd, Finansdepartementet.

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Finansmarknadsrätt

12 april 2018

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt bjuder in till ett seminarium om ”E-kronor”

Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Allmän förmögenhetsrätt och hållbart företagande

19 april 2018

Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt i samarbete med forskningsavdelningen för hållbart företagande inbjuder till seminarium om ”Antikorruption”

Talare
Adv. Biörn Riese ger en övergripande bakgrund,
Professor em. Suzanne Wennberg diskuterar frågan i ett straffrättsligt perspektiv, och
Prof. Torbjörn Ingvarsson gör en civilrättslig genomgång.

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Skiljerätt

23 april 2018

Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning bjuder in till ett seminarium om
Current Trends in Managing Construction and Infra-structure Project Disputes

Talare:
Aisha Nadar, BSEE, MBA, LL.M, Advokatfirman Runeland, Member FIDIC Executive Committee
Partner of Counsel,
Christopher Seppälä, White & Case, Paris, Legal Advisor, FIDIC Contracts Committee and FiDIC’ s Representative on the ICC Court

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten

Finansmarknadsrätt

25 april 2018

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt bjuder in till ett seminarium om ”Restrukturering av statsobligationer”

Talare: Astrid Iversen, doktorand från Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo

Centrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.

Finansmarknadsrätt

22 maj 2018

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt bjuder in till ett seminarium om
Bolagsstyrning för hållbarhet

Talare:
Mats Isaksson, ansvarig för kapitalmarknadsfrågor och corporate governance vid OECD, och
Rolf Skog, adjungerad professor i bolags- och börsrätt vid Göteborgs universitetCentrets policy för deltagande i seminarier:

Advokater och biträdande jurister – att din advokatbyrå tillhör Advokatvännerna.
För medlemskap, kontakta Bengt Bolin (bengt.bolin@lindahl.se)

Bolagsjurister – att ditt bolag tillhör Bolagsvännerna
För medlemskap, kontakta André Andersson (andre.andersson@msa.se)

Centret har denna policy för att kunna finansiera seminarieverksamheten.