Stockholm Centre for Commercial Law

Aktuella seminarier

Bolags- och värdepappersrätt

21 november 2018

Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt inbjuder till seminarium

”Gränsöverskridande bolagsomvandling”

Talare är:

Adj. professor Carl Svernlöv

 

Skatterätt

21 november 2018

Forskningsavdelningen för skatterätt inbjuder till seminarium

… lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver…

om den skattskyldiges uppgiftsplikt och informationsskyldigheten för skatterådgivare”

Medverkande:

Tomas Algotsson, enhetschef, Rättsavdelningen, Skatteverket,

Ulrika Bengtsson, specialist, Advokatfirman Vinge

och

Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

Skiljerätt

26 november 2018

Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning bjuder in till ett seminarium om

”Utökad tolkning av CISG  — kan man ”lära en gammal hund att sitta”?”

Talare:

Professor, ph.d. Kasper Steensgaard, Aarhus Universitet