Stockholm Centre for Commercial Law

Inbjudan

Genomförda seminarier

2020

Seminarium ”Företrädesemission utan handlande teckningsrätter – är det förenligt med lag och god sed?” den 17 september 2020.

Ansvarig: Urban Båvestam & Jessica Östberg

Seminarium ”Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra” den 10 september 2020.

Ansvarig: Haymanot Baheru

Seminarium ”Epidemi och ersättning” den 26 augusti 2020.

Ansvarig: Mårten Schultz

Seminarium ”LAS-utredningen: En moderniserad arbetsrätt?” den 26 augusti 2020.

Ansvarig: Kerstin Ahlberg & Sören Öman

Seminarium ”Frågan om obehörig vinst med utgångspunkt från HD:s avgörande i NJA 2019 s. 23″ den 18 februari 2020.

Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium ”Sagan om ringen – eller Jakten på kommissionens bevisning i kartellärenden” den 17 februari 2020.

Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium ”Europadomstolen inifrån – mitt första år som domare” den 13 februari 2020.

Ansvarig: Ulf Bernitz oh Jaan Paju i samarbete med Institutet för Europeisk Rätt.

Seminarium ”Nya gula FIDIC”, den 11 februari 2020.

Ansvarig: Lars Gorton, Jori Munukka och Per E. Samuelsson.

Seminarium ”Förhållandet mellan köprättens stoppningsrätt och frakträttens förfogande över godset” den 28 januari 2020.

Ansvarig: Lars Gorton och Jori Munukka.

 2019

Seminarium ”Chinese Arbitration” den 10 september 2019.

Ansvarig: Kelly Chen

Seminarium ”The Dark Side of Bank Resolution: Counterparty Risk through Bail-in” den 4 juni 2019.

Ansvarig: Gustaf Sjöberg

Seminarium ”EUs förslag till rekonstruktionsdirektiv”, den 3 juni 2019.

Ansvarig: Erik Selander

Seminarium ”The Cape Town Convention” den 28 maj 2019.

Ansvarig: Jan Kleineman

Seminarium ”Nytt epokgörande avgörande om klander av skiljedom” den 27 maj 2019.

Ansvarig: Axel Calissendorff

Seminarium ”EU:s direktiv till skydd för visselblåsare” den 27 maj 2019.

Ansvarig: SCCL

Seminarium ”Underrättelse om tidsförlängning – AB 04/ABT 06 kap. 4 § 4”, den 21 maj 2019.

Ansvarig: Per Samuelsson

Seminarium ”Coworking. En juridisk diskussion kring nya affärsmodeller på kontorsmarknaden”,  den 20 maj 2019.

Ansvarig: Jori Munukka

Seminarium ”Rättsstatsprincipen i EU:s förvaltningssamarbete – frågan om ”the last say”?”, den 13 maj 2019.

Ansvarig: Ulf Bernitz

Seminarium “Aktuella trender i konkurrensrätten”, den 9 maj 2019.

Ansvarig: Ulf Bernitz

Seminarium ”Till skatteflyktsreglers försvar, eller kanske inte?”, den 29 april 2019.

Ansvarig: Teresa Simon-Almendal

Seminarium ”Hur Högsta domstolen utvecklar förmögenhetsrätten – arbetssätt och metoder”, den 25 april 2019.

Ansvarig: Lars Gorton

Seminarium ”Questioning the Market”, 4th of April 2019.

Ansvarig: Gustaf Sjöberg

Seminarium ”Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden”, den 3 april 2019.

Ansvarig: Jori Munukka

Seminarium “The Peculiar Divergence of the Lender of Last Resort Regimes in the US and UK”, 1st of April 2019.

Ansvarig: Marco Corradi och Adam Green

Seminarium Rättsverkningar av ”underförstådda uppfattningar” och närliggande uttryck, den 28 mars 2019.

Ansvarig: Lars Gorton

Seminarium ”Skälig ersättning för intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter”, den 27 mars 2019.

Seminarium ”Slutskrivelser”, den 27 mars 2019.

Ansvarig: Gustaf Sjöberg

Seminarium ”NOMA Guidelines -The experience so far in Norwegian ad hoc arbitration: selected hot topics and case law”, 20th of March 2019.

Ansvarig: Axel Calissendorff

Seminarium ”Konkurrensrättsliga överväganden för den digitala ekonomin i gränssnittet mellan data, GDPR, P2B, immaterial- och konkurrensrätt”, den 15 mars 2019.

Ansvarig: Ulf Bernitz

Seminarium “Skatteverkets vägledning – vad innebär den och hur går den till?”, den 14 mars 2019.

Ansvarig: Teresa Simon-Almendal

Seminarium ”Medling – möjligheter och mervärden”, den 21 februari 2019.

Ansvarig: Jori Munukka

Seminarium ”Den amerikanska skattereformen och dess inverkan på den internationella skattepolitiska debatten”, den 19 februari 2019.

Ansvarig: Teresa Simon-Almendal

Seminarium ”Konstitutionell skadeståndsrätt”, den 18 februari 2019.

Ansvarig: Mårten Schultz

Seminarium “Bundenhet ved passivitet” den 13 februari 2019.

Ansvarig: Lars Gorton

Seminarium ”Foreign Investments in China Corporate Establishment and Compliance Management”, 29 January 2019.

Ansvarig: Kelly Chen

Seminarium ”Förhandsavgöranden från EUD och rätten till en rättvis rättegång”, den 25 januari 2019.

Ansvarig: Ulf Bernitz

Seminarium ”Festföreläsning med anledning av överlämnandet av festskrift till Göran Millqvist”, den 24 januari 2019.

Ansvarig: SCCL

Seminarium ”Everything Interlinks’: How Property Transfer Systems Shape Private Law”, 21 January 2019.

Ansvarig: SCCL

Seminarium “Fyra nya forskningsresultat kring återvinning i konkurs?” den 15 januari 2019.

Ansvarig: Erik Selander

2018

Seminarium ”Finansmarknadens överhettning – hur påverkar det framtida informella rekonstruktioner?” den 27 september 2018. Ansvarig: Erik Selander.

Seminarium ”Tvistelösning i dubbelbeskattningssituationer” den 25 september. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium ”Managing banking crises – a seminar looking backward and forward” den 17 september 2018. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium ”Försträckning eller annat?” den 3 september 2018. Ansvariga: Mia Carlsson, Jori Munukka & Alexander Unnersjö.

Seminarium ”The European Central Bank’s interaction with national authorities and national law within the Single Supervisory Mechanism” den 29 augusti 2018. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium ”Tre förslag om inskränkt strejkrätt” den 29 augusti 2018. Ansvarig: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium ”Europeisk direkttillsyn över finansmarknaden” den 23 augusti 2018. Ansvarig: Gustaf Sjöberg & Ulf Bernitz.

Seminarium ”The importance of legal infrastructure?” den 14 juni 2018. Ansvariga: Jan Kleineman & Gustaf Sjöberg.

Seminarium The Long and the Short of It: Anglo-Swedish Contracts in Comparative Perspective” den 23 maj. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium ”Bolagsstyrning för hållbarhet” den 22 maj 2018. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium ”När inträffar en ren förmögenhetsskada?” den 3 maj 2018. Ansvarig: Mårten Schultz.

Seminarium ”Vad är ”jura” i jura novit curia?” den 3 maj 2018. Ansvariga: Jan Kleineman & Mauro Zamboni. 

Seminarium ”Restrukturering av statsobligationer” den 25 april 2018. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium ”Current Trends in Managing Construction and Infrastructure Project Disputes” den 23 april 2018. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium ”Antikorruption” den 19 april 2018. Ansvariga: Lars Gorton & Biörn Riese.

Seminarium ”Behöver en domare förstå sig på hur en företagsledning tänker?” den 16 april 2018. Ansvariga: Lars Gorton, Göran Millqvist & Mauro Zamboni.

Seminarium ”E-kronor” den 12 april 2018. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium ”Brexit — första fasen i förhandlingarna och vad vi har att vänta oss framöver” den 22 mars 2018. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium ”Det allmännas informationsansvar: Ett nytt avgörande från HD” den 20 mars 2018. Ansvarig: Mårten Schultz.

Seminarium ”Bolagsstämma i svenska aktiebolag” den 20 mars 2018. Ansvariga: Urban Båvenstam & Jessica Östberg.

Seminarium ”Ska gällande rätt gälla? En rättsteoretisk diskussion över skatterättsliga gråzoner och så kallade kryphål” den 15 mars 2018. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium ”Environmental Integration in Competition and Free Movement Law” den 12 mars 2018. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium ”Att angripa dispositiva tvistemål” den 8 mars 2018. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium ”Selektiv försäljning av lyxvaror kontra rörelsefriheten för online-plattformar” den 7 mars 2018. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium ”Högsta domstolen och användningen av utländsk rätt – hur kan, får och bör domstolen använda sig av utländskt material särskilt på det förmögenhetsrättsliga området?” den 5 mars 2018. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium ”Influencer Marketing” den 22 februari 2018. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium ”Skillnader mellan en konstitutionell domstol och en högsta domstol” den 15 februari 2018. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium ”The Changing Framework of Insolvency Law: Perspectives from Italy, France and Sweden” den 12 februari 2018. Ansvariga: Rolf Åbjörnsson & Göran Millqvist.

Seminarium ”Svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning” den 7 februari 2018. Ansvarig: Håkan Julius.

Seminarium ”Vårdnadshavares skärpta skadeståndsansvar: Bör det avskaffas?” den 5 februari 2018. Ansvarig: Mårten Schultz.

Seminarium ”Ett år med Mar” den 1 februari 2018. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium ”En rättsdogmatik för alla?” den 25 januari 2018. Ansvarig: SCCL.

Seminarium ”Do “commercial” contracts exist?” den 23 januari 2018. Ansvariga: SCCL och IECL.

Seminarium ”Investeringsskyddet i EU:s nya generation av frihandelsavtal” den 22 januari 2018. Ansvarig: Ulf Bernitz.

 

2017

Seminarium ”Att berikas genom vistelse i en internationell forskningsmiljö” samt ”Tankens frihet och kritiskt tänkande” den 18 december 2017. Ansvarig: SCCL.

Seminarium ”Gränserna för EU:s lagstiftningsbefogenheter” den 6 december 2017. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium ”Var går gränsen för styrelsens lydnadsplikt i förhållande till bolagsstämman?” den 5 december 2017. Ansvarig: Urban Båvenstam & Jessica Östberg.

Seminarium ”Ska en fordran på vederlag numera anses uppkommen efter konkursbeslutet eller inledandet av företagsrekonstruktion, om borgenären hade stoppningsrätt vid denna tidpunkt men inte utnyttjat stoppningsrätten?” den 4 december 2017. Ansvarig: Lars Gorton, Göran Millqvist & Rolf Åbjörnsson.

Seminarium ”Beskattning av utdelning – särskilt olovlig utdelning” den 28 november 2017. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium From Big Bang to Brexit – Potential consequences of Brexit with respect to the financial sector – The future role of London and European financial markets den 16 november 2017. Ansvariga: Lars Gorton & Gustaf Sjöberg.

Seminarium Medlemskap i bostadsrättsföreningar den 9 november 2017. Ansvariga: Håkan Julius & Sven von Randow.

Seminarium Parter i entreprenad – Överlåtelseförbud – Utomobligatoriska krav mot underentreprenör den 8 november 2017. Ansvarig: Per Samuelsson.

Seminarium Utökad aktivitetsplikt och skärpt ansvar för bolagsföreträdare? den 12 oktober 2017. Ansvarig: Göran Millqvist & Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Går det skriva kontrakt för framgångsrika samarbeten? den 11 oktober 2017. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Reformerad bolagsbeskattning – regeringens förslag den 10 oktober 2017. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Hantering av banker i kris under BRRD i Italien respektive Spanien den 9 oktober 2017. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Sveriges framtida spelmarknad – en EU-rättslig utmaning den 3 oktober 2017. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium European Model Company Act (EMCA) den 3 oktober 2017. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Beskattning i delningsekonomin – hur påverkar digitaliseringen möjligheterna att ta ut skatt på arbete? den 27 september 2017. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Armlängdsprincipen den 25 september 2017. Ansvariga: Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman & Jerôme Monsenego

Seminarium Europakonventionen och subsidiaritet – Båda sidor på myntet den 22 september 2017. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Hem och hyra den 21 september 2017. Ansvarig: Håkan Julius.

Seminarium Konsumentskyddet och den digitala utvecklingen på de finansiella marknaderna den 11 september 2017. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Marknadsmissbruk den 1 juni 2017. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Entreprenören, entreprenaden och försäkringsplikten den 23 maj 2017.

Seminarium Lojalitetsplikten i aktiebolag den 18 maj 2017. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden den 11 maj 2017. Ansvarig: Håkan Julius.

Seminarium Regressrätt mellan frivilliga medgäldenärer den 10 maj 2017.

Seminarium Security for Costs den 9 maj 2017. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Generalklausulen mot skatteflykt den 27 april 2017. Ansvarig: Teresa Simonl-Almendal.

Konferens Nordiska förmögenhetsrättsdagarna den 26-28 april 2017. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Regleringen av konkurrensklausuler i ett nordiskt perspektiv den 19 april 2017. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Något om aktiebolagslagens regler om företrädarskap och firmateckningsrätt den 18 april 2017. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium ”Fastighetspaketeringsutredningen” – hur blir det framöver? den 4 april 2017. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Can dispute resolution propel Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) into international markets and fuel the global economy? den 30 mars 2017. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium The Internet of Things den 23 mars 2017. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium New Friendly Networking Administrative Approach at the Tax Agency den 17 mars 2017. Ansvariga: Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman & Peter Melz.

Seminarium Hyresgästens tillåtna och otillåtna ändring av lägenheten den 16 mars 2017. Ansvarig: Håkan Julius.

Seminarium Brexit, Free Movement and other Matters den 15 mars 2017. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Hur ska insiderinformation hanteras idag? den 15 mars 2017. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Dawn Raids mot företag och på finansmarknaden den 10 mars 2017. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium U.S. Financial Markets Sanctions den 8 mars 2017. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium När arbetsmiljörätten möter arbetsrätten den 23 februari 2017. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Entreprenadjuridiken; ett eget system eller en del av den allmänna förmögenhetsrätten? den 21 februari 2017. Ansvariga: Lars Gorton & Per Samuelsson.

Seminarium Tillsyn och självreglering – särskilt redovisningstillsyn den 16 februari 2017. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Statsstöd och skatteplanering den 15 februari 2017. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Europeisk kvarstad den 14 februari 2017. Ansvariga: Göran Millqvist & Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Partsavsikt och avtalstolkning – processrättsligt perspektiv den 13 februari 2017. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Gottgörelse för ofrivillig sterilisering i välfärdsstaten: mänskliga rättigheter och statligt ansvar i utveckling? den 7 februari 2017. Ansvarig: Mårten Schultz.

Seminarium Den svenska riksdagens subsidiaritetsprövning – Om kontrollen av att EU håller sig inom sin behörighet den 7 februari 2017. Ansvariga: Ulf Bernitz & Antonina Bakardjieva-Engelbrekt.

Seminarium Interpretation of Settlement Agreements in Investment Arbitration den 23 januari 2017. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Finding the right words den 9 januari 2017. Ansvariga: SCCL & the Institute of European and Comparative Law in Oxford.

2016

Seminarium BREXIT – What does it mean? What might be the shape of it? den 12 december 2016. Ansvariga: Ulf Bernitz & Antonina Bakardjieva-Engelbrekt.

Seminarium Har MBL:s entreprenadregler någon funktion längre? den 7 december 2016. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Jura novit curia i dag den 6 december 2016. Ansvarig: Lars Gorto & Mauro Zamboni.

Seminarium NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämnd den 6 december 2016. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Avtalade överlåtelseförbud i ljuset av senare praxis den 29 november 2016. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Hinder och men den 22 november 2016. Ansvarig: Håkan Julius & Marie Öhrström.

Seminarium Avtalade överlåtelseförbud i ljuset av senare praxis den 22 november 2016. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium 3:12-utredningen – reformerade regler för fåmansföretagare. Hur blir det framöver? den 16 november 2016. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Entreprenadavtalets karakteristik den 14 november 2016. Ansvarig: Per Samuelsson.

Seminarium Hållbart + Företagande = Sant! den 10 november 2016. Ansvarig: Biörn Riese.

Seminarium Preklusion den 8 november 2016. Ansvarig: Lars Heuman.

Seminarium Blockkedje-teknikens användbarhet för fastighets- och värdepappersmarknaderna den 2 november 2016. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Anställningen under tvist den 27 oktober 2016. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Vilka vägar tar alkoholförsäljningen? den 21 oktober 2016. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Fenomenet riskkapital utifrån ett rättsekonomiskt och skattepolitiskt perspektiv den 19 oktober 2016. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Bostadsrätt i överrätt den 18 oktober 2016. Ansvarig: Håkan Julius.

Seminarium Konkursboets miljöansvar – ett massaansvar den 13 oktober 2016. Ansvariga: Göran Millqvist & Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Preparing and Presenting Expert Evidence den 12 oktober 2016. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Räckvidden av ansvarsbegränsningar den 11 oktober 2016. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Corporate opportunities den 10 oktober 2016. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Handlande i eget eller annans namn den 22 september 2016. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium GAAR, TAAR, SAAR och andra bokstavskombinationer för skatteflyktsregler – vaghet i kölvattnet av BEPS den 19 september 2016. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Fair use in EU Copyright Law? Following an Australian example? den 12 september 2016. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Territorialitet i gränsdragningen mellan immaterialrätt och internationell privat- och processrätt den 8 juni 2016. I samband med prisutdelning av SCCL-priset 2015. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Det allmännas möjligheter att styra mot hyresrätt den 1 juni 2016. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium “The Timing of Tax Transparency” den 26 maj 2016. Ansvariga: Teresa Simon-Almendal, Peter Melz & Roger Persson-Österman.

Seminarium Underrättelseskyldighet enligt allmänna bestämmelser (AB 04) den 23 maj 2016. Ansvarig: Per Samuelsson.

Seminarium Finansmarknadens sanktioner och påföljder – ett nordiskt perspektiv den 19 maj 2016. Ansvariga: Gustaf Sjöberg & det Nordiska nätverket för finansmarknads- och kapitalmarknadsrätt.

Seminarium EMISSIONSGARANTIER – några frågor i anledning av Högsta domstolens dom av den 14 mars 2016 i mål nr T 3313-14 den 16 maj 2016. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Arbetstagarbegreppet och arbetsmiljöansvaret i det moderna arbetslivet den 16 maj 2016. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Ethics in Arbitration: Arbitrators, Counsel and Expert Witnesses den 12 maj 2016. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Financial litigation in the Nordics and England den 11 maj 2016. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Medierättens nya utmaningar den 10 maj 2016. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Utsökningsfrågor i Högsta domstolen den 27 april 2016. Ansvariga: Rolf Åbjörnsson & Göran Millqvist.

Seminarium Diskrimineringsersättning och andra nya sätt att angripa diskriminering den 26 april 2016. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Konkludent uppsägning av nyttjanderätt i strid med formkrav den 20 april 2016. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Olikbehandling och icke-neutralitet – vad motiverar särregleringar i skattelagstiftningen? den 19 april 2016. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Crowdfunding den 18 april 2016. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Entreprenadrättsliga mellanformer – Ansvarsproblem relaterade till entreprenörens projekteringsförpliktelse- Ansvarsproblem relaterade till entreprenörens projekteringsförpliktelse den 14 april 2016. Ansvarig: Per Samuelsson.

Seminarium Förslag till reviderade regler om särskild granskning enligt aktiebolagslagen den 13 april 2016. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium När och hur kan ett dominerande företag lämna rabatter? den 6 april 2016. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Gäller avtal trots att de upphört? den 5 april 2016. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Skatteeffekter vid negativ ränta den 21 mars 2016. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Integritetsskyddet och ersättningarna den 14 mars 2016. Ansvarig: Mårten Schultz.

Seminarium Preklusion av anspråk mot syssloman den 8 mars 2016. Ansvarig: Jori Munukka.

Seminarium Förtida och sen utflyttning den 7 mars 2016. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Vidlyftiga domar? Förhöjd beslutskvalitet eller onödig ordkvantitet? den 1 mars 2016. Ansvarig: Lars Heuman.

Seminarium Could UNIDROIT Principles solve the battle between Common Law jurisdictions and other jurisdictions in international arbitration? If so, how? den 23 februari 2016. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Taxation and State aid – Latest Developments in Case Law and Commission Enforcement den 22 februari 2016. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Vilja att göra rätt eller tvingad till lydnad? – Skatteverkets arbetsmetoder i nutid och framtid den 18 februari 2016. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Konferens INSOLVENCY – REORGANIZATION – LIQUIDATION den 16-17 februari 2016. Ansvariga: Stockholm Centre for Commercial Law in cooperation with ELI & Nordic-Baltic Insolvency Network.

Seminarium Tio år med tjänstedirektivet – Har direktivet levererat en verklig inre marknad för tjänster? den 12 februari 2016. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Nytt kollektivavtal ny norm för bedömningen av konkurrensklausuler den 26 januari 2016. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Sanktioner och tillsyn på det finansiella området den 19 januari 2016. Ansvariga: Gustaf Sjöberg & Mikael Wendschlag.

Seminarium Gränssnittet mellan EU:s Konkurrensrätt och ‘Standard Essential Patents’ – Om FRAND-villkor, patentintrång och missbruk av dominerande ställning den 19 januari 2016. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Unforeseeability due to binary concepts of law or due to adjustment of unreasonable terms – Reflections on setting aside limitation of liability clauses den 12 januari 2016. Ansvariga: SCCL & Institute of European and Comparative Law.

2015

Seminarium Tvångsinlösen av minoritetsaktier – kommer de nya reglerna att lösa problemen? den 9 december 2015. Ansvariga: Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Beskattning av ersättningar vid avslutande av anställningar den 8 december 2015. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Skiljemannens tillämpning av konkurrensrätt den 7 december 2015. Ansvariga: Lars Heuman, Patrik Schöldström & Ulf Bernitz.

Seminarium Sundhetskrav den 2 december 2015. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Nordisk rätt i ett EU-perspektiv den 24 november 2015. Ansvariga: Ulf Bernitz & Lars Gorton.

Seminarium Andrahandsuthyrning den 19 november 2015. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium EU:s reviderade Insolvensförordning – En utveckling av den internationella insolvensrätten? den 9 november 2015. Ansvariga: Rolf Åbjörnsson och Göran Millqvist.

Seminarium Ansvarsgenombrott i nordisk bolagsrätt den 22 oktober 2015. Ansvariga: Gustaf Sjöberg, Urban Båvestam & Jessica Östberg.

Seminarium Avhysning från bostad den 21 oktober 2015. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Är det möjligt att rangordna avtalstolkningsfaktorer? den 20 oktober 2015. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Mötet mellan svensk och europeisk handlingsoffentlighet – går utvecklingen i EU åt fel håll? den 16 oktober 2015. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Skatteplanering och Corporate Social Responsibility den 14 oktober 2015. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Har svensk avtalsrätt någon chans på The Law Market? den 7 oktober 2015. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium European Law Institute – dess grundande, utveckling och framtid i Europa den 29 september 2015. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Offentlig upphandling och krav på sociala hänsyn den 22 september 2015. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Upphovsrätt, integritet och yttrandefrihet i medieföretaget den 10 september 2015. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Hur påverkas skiljerätten av EU-rätten? den 10 september 2015. Ansvariga: Ulf Bernitz & Patricia Shaughnessy.

Seminarium Ne bis in idem – flera gånger i samma sak… – Praxis och lagstiftning, vad har hänt? den 8 september 2015. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium De vanvårdade barnen: Ersättningsnämnden och upprättelsen den 7 september 2015. Ansvarig: Mårten Schultz.

Seminarium Skälig hyra – en studie av bruksvärdesystemet den 27 maj 2015. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Den nya brottsskadeersättningen den 25 maj 2015. Ansvarig: Mårten Schultz.

Halvdagsseminarium Ansvarsfördelningen mellan aktiebolagets styrelse och revisor ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv den 20 maj 2015. Ansvariga: Urban Båvestam och Jessica Östberg.

Seminarium Multi party-anpassning av lagen om skiljeförfarande den 19 maj 2015. Ansvariga: Patricia Shaughnessy, Jori Munukka och Mia Carlsson.

Seminarium Handelsrätt och metodfrågor den 12 maj 2015. Ansvariga: Lars Gorton och Mauro Zamboni.

Seminarium Entreprenadrättslig fackmässighet och avhjälpandeskyldighet den 6 maj 2015. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Banking Reform and Shadow Banking in China den 6 maj 2015. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Traditionens betydelse – särskilt i samband med köp av lösa saker den 28 april 2015. Ansvariga: Rolf Åbjörnsson och Göran Millqvist.

Seminarium Tax payer’s advocate – Taxpayer Bill of Rights den 27 april 2015. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Regulating Corporate Behaviour den 22 april 2015. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Avtalsfrihet och grov vårdslöshet den 21 april 2015. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Utvecklingen av förslags- och uppfinnaravtal den 21 april 2015. Ansvariga: Kerstin Ahlberg och Sören Öman.

Seminarium Sverige i EU-domstolen – teori och praktik den 16 april 2015. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Ortsbegreppet och direktjämförelser den 14 april 2015. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Negativ ränta den 31 mars 2015. Ansvariga: Lars Gorton och Gustaf Sjöberg.

Seminarium Privatiseringen av den svenska statstjänstemannarätten den 30 mars 2015. Ansvariga: Sören Öman och Kerstin Ahlberg.

Seminarium Svensk kod för bolagsstyrning – 10 år senare den 25 mars 2015. Ansvariga: Urban Båvestam och Jessica Östberg.

Seminarium Grundläggande rättigheter och skadestånd – utvecklingslinjer och problem den 20 mars 2015. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Ränteavdragsbegränsningsreglerna i ljuset av EU-rätten; ett förändrat rättsläge? den 12 mars 2015. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium EU:s anslutning till Europakonventionen den 6 mars 2015. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Ansvaret vid andrahandsuthyrning den 4 mars 2015. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Obiter dictum – En tidigare klandrad företeelse men vad gäller numera? den 3 mars 2015. Ansvariga: Lars Gorton och Mauro Zamboni.

Seminarium Kostnadsfrågor i skiljeförfaranden – teori och praktik den 11 februari 2015. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Bitcoin den 10 februari 2015. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Halvdagskonferens Indirekt skada i köprätten den 9 februari 2015. Ansvariga: Jan Kleineman, Lars Gorton och Jori Munukka.

Seminarium Låt oss tala om saken! – i dialog med Skatteverket den 29 januari 2015. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium När ”egenföretagare” är arbetstagare – Skatterätt och arbetsrätt i gränsöverskridande situationer den 26 januari 2015. Ansvariga: Kerstin Ahlberg och Sören Öman.

2014

Seminarium Högsta domstolens tolkningsutrymme och europeiseringen av svensk rätt den 11 december 2014. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Fira jul på kredit? Konsumentskydd på det finansiella området. den 10 december 2014. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium BDO-målet: Innebörd och konsekvenser den 8 december 2014. Ansvarig: Mårten Schultz.

Seminarium Nya marknadsmissbruksregler igen – blir det bättre den här gången? den 3 december 2014. Ansvariga: Urban Båvestam och Jessica Östberg.

Seminarium Avräkningsordning – nytt avgörande, men sedan? den 2 december 2014. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Ska juristerna eller datorerna styra insolvensrätten? den 1 december 2014. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Skador av oljeutsläpp från tankfartyg – Aktuella ansvars- och ersättningsfrågor den 24 november 2014. Ansvariga: Mia Carlsson och Johan Schelin.

Seminarium Prejudikat som rättskälla: är en prejudikatbaserad rättstillämpning förenlig med kravet på en föreskriftsbunden beskattning? den 19 november 2014. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Att (inte) begära förhandsavgörande av EU-domstolen den 18 november 2014. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium God sed på arbetsmarknaden den 13 november 2014. Ansvariga: Kerstin Ahlberg och Sören Öman.

Seminarium Yttranden om marknadshyra och ersättningslokal den 11 november 2014. Ansvariga: Hans-Åke Wängberg och Marie Öhrström.

Seminarium Har ställningsfullmakten i traditionell mening spelat ut sin roll? den 11 november 2014. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Intersektionalitet och diskriminering i ett nationellt och internationellt normkomplex den 11 november 2014. Ansvariga: Mårten Schultz och Pål Wrange.

Seminarium Beslut och protokollering av sådana den 10 november 2014. Ansvariga: Urban Båvestam och Jessica Östberg.

Seminarium Utvecklingen inom EU beträffande verkställighet av privata och offentliga fordringar den 5 november 2014. Ansvariga: Ulf Bernitz och Göran Millqvist.

Seminarium Den skattskyldiges uppgiftsplikt och Skatteverkets utredningsansvar – var går gränsen? den 23 oktober 2014. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Statlig reglering av ersättningsvillkoren i finansiella sektorn den 22 oktober 2014. Ansvariga: Kerstin Ahlberg och Sören Öman.

Seminarium Rättsekonomi i lagstiftningsarbete den 16 oktober 2014. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Tolkning av licensavtal den 14 oktober 2014. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Utmätning av bostad den 13 oktober 2014. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Tredjemansavtal om arbetstagare den 8 oktober 2014. Ansvariga: Kerstin Ahlberg och Sören Öman.

Seminarium Lis pendens i internationella skiljeförfaranden den 1 oktober 2014.

Seminarium Avdrag för valutakursförluster på näringsbetingade andelar? den 23 september 2014. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Resolution – En ny metod för att hantera banker i kris den 16 september 2014. Ansvariga: Gustaf Sjöberg, Rolf Åbjörnsson och Göran Millqvist.

Seminarium EU:s normgivning på det finansiella området den 16 juni 2014. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Utvidgat skadeståndsrättsligt rättighetsskydd – HD bryter ny mark med regeringsformen den 10 juni 2014. Ansvariga: Mia Carlsson och Mårten Schultz.

Seminarium Modern Private Law Codification in Israel and EU – Parallels, similarities and differences den 9 juni 2014. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Från hyresrätt till äganderätt den 4 juni 2014. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Management of arbitration – Guidance for in-house counsel and their lawyers den 2 juni 2014. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Medbestämmandeavtal – vad är det? den 22 maj 2014. Ansvariga: Kerstin Ahlberg och Sören Öman.

Seminarium Går det att försäkra sanktionsavgifter? den 20 maj 2014. Ansvariga: Gustaf Sjöberg och Jessika van der Sluijs.

Seminarium Regulation and Governance of Banks – An American Perspective, den 9 maj 2014. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Kommersiell rätt i ett globalt (?) perspektiv, den 8 maj 2014. Ansvarig: Mauro Zamboni.

Seminarium Påståendedoktrin eller anknytningsdoktrin? Hur bedömer man verkan av ett skiljeavtal?, den 7 maj 2014. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Regelverket om alternativa investeringsfonder – särskilt om tillämpningen på svenska aktiebolag, den 7 maj 2014. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Moderna finansieringsalternativ – problem, hinder och lösningar, den 6 maj 2014. Ansvariga: Lars Gorton, Rolf Åbjörnsson och Göran Millqvist.

Seminarium Myndigheters kommunikationsskyldighet; innebörd och konsekvenser, den 24 april 2014. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Lever Sverige upp till EU-domstolens praxis om oskäliga avtalsvillkor?, den 23 april 2014. Ansvariga: Ulf Bernitz och Lars Gorton.

Seminarium När har skadan inträffat i arbetet/tjänsten?, den 9 april 2014. Ansvariga: Kerstin Ahlberg och Sören Öman.

Seminarium Nya upphandlingsdirektiv – nya hänsyn att beakta, den 9 april 2014. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Brand – Rättsliga konsekvenser, den 8 april 2014. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Halvdagskonferens Moms och några andra särskilda skatter på finansiella tjänster, den 20 mars 2014. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Anställningstrygghet utan lag för VD och högre chefer, den 20 mars 2014. Ansvariga: Sören Öman och Kerstin Ahlberg.

Seminarium Näthatet och Juridiken: Vad gör vi nu?, den 18 mars 2014. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Villkorsbrott och omstrukturering i samband med företagsobligationer, den 13 mars 2014. Ansvariga: Lars Gorton, Rolf Åbjörnsson och Göran Millqvist.

Seminarium Objectives and main elements of EU´s Banking Union, den 4 mars 2014. Ansvariga: Ulf Bernitz och Gustaf Sjöberg.

Seminarium Nytt system för bolagsbeskattningen – Företagsskattekommitténs alternativ, den 11 februari 2014. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium En mer rationell konkurshantering, den 6 februari 2014. Ansvariga: Rolf Åbjörnsson & Göran Millqvist.

Seminarium Är bestämmelsen i 7 kap. 7 § BRL om styrelsens tillstånd till förändringar i bostadsrättslägenheten ändamålsenliga? Något om praxis och tänkbara förändringar, den 4 februari 2014. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Stakebuilding, den 29 januari 2014. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Lånar hushållen för mycket och vad bör man i så fall göra åt det?, den 9 januari 2014. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

 

2013

 

Seminarium Rättsstaten – särskilt från den moderna skatterättens utgångspunkt, den 18 december 2013. Ansvariga: Teresa Simon-Almendal & Mauro Zamboni.

Seminarium Advokatens lojalitetsplikt mot klienten och motparten vid avtalsskrivning. Disciplinärt och civilrättsligt ansvar, den 10 december 2013. Ansvariga: Lars Heuman, Jan Kleineman samt Lars Gorton.

Seminarium Värdeersättning i samband med ogiltighet av avtal, 28 november 2013. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Är tillämpningen av LOU och upphandlingsdirektiven konkurrensbegränsande? – en kritisk granskning av aktuell rättspraxis, den 27 november 2013. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Rättsekonomi i dömande verksamhet, den 19 november 2013. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Hur begränsas livsföringen av anställningen?, den 13 november 2013. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Återbetalning av skattetillägg – resning, skadestånd eller restitution? Nya frågor i kölvattnet av HD:s beslut om förbud mot dubbel lagföring, den 6 november 2013. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium AB 04 – Nu och framåt, den 29 oktober 2013. Ansvariga: Lars Gorton & Jori Munukka.

Seminarium Hyresrättsliga diskussionsklubben, den 22 oktober 2013. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Slopat kvartalsrapporteringskrav och andra reformer från Stockholmsbörsen, den 17 oktober 2013. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Gynnar 3:12 reglerna skatteplanering?, den 9 oktober 2013. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Konkurrensklausuler för anställda och andra avtal som hindrar konkurrens om arbetskraften, den 1 oktober 2013. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Standarder, standardiseringsavtal och nödvändiga patent (essential patents) enligt konkurrensrätten, den 26 september 2013. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Personligt betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter (företrädaransvar) – to be or not to be?, den 24 september 2013. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Clearing of derivatives and its systemic implications, den 25 juni 2013. Ansvarig: Gustav Sjöberg.

Seminarium Hyres- och arrendetvister i framtiden med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 28 maj 2013. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Pågående revision av insolvensförordningen, den 22 maj 2013. Ansvariga: Rolf Åbjörnsson & Göran Millqvist.

Seminarium Tolkning av kollektivavtal – Tolkas de annorlunda än andra avtalstyper?, 21 maj 2013. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Parternas kostnader i internationella tvister, 15 maj 2013. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Kopiering och spegling vid gryningsräder; utveckling det senaste halvåret på EU-nivå och nationellt, 13 maj 2013. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Halvdagskonferens Bolagstämma, den 7 maj 2013. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Halvdagskonferens Skatteflyktslagen – hur fungerar den och vilka är alternativen, 6 maj 2013. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Landskrona-domen – skadeståndsrättsliga och bevisrättsliga utvecklingslinjer, 2 maj 2013. Ansvariga: Mårten Schultz, Philip Mielnicki & Lars Heuman.

Seminarium Passivitet och konkludent handlande i hyresförhållanden med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 23 april 2013. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Rättsekonomi i juridisk forskning, 16 april 2013. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Välkommen till skymningslandet – Europarättens bestämmelser om statligt stöd och svensk processrätt, 4 april 2013. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Den sakrättsliga forskningsfronten förskjuts? Presentation av två avhandlingar, 25 mars 2013. Ansvariga: Lars Gorton, Jori Munukka & Göran Millqvist.

Seminarium Unionsdomstolens dom om skattetilläggen och dubbel straffbarhet, 19 mars 2013. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal – Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? (Del 2), 18 mars 2013. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Ökad privatuthyrning av bostäder, 18 mars 2013. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Rättegången i Skatterättsnämnden – närmast unik, 14 mars 2013. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Kapitalbrist i aktiebolag, 13 mars 2013. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Prisutdelning av SCCL PRISET 2012, 11 mars 2013. Ansvarig: Jan Kleineman.

Seminarium Präglas tolkning och tillämpning av entreprenadavtalen alltför mycket av branschinterna synsätt?, 4 mars 2013. Ansvariga: Jan Kleineman, Lars Gorton, Jori Munukka & Eva-Maj Mühlenbock.

Seminarium  De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna – vad gäller?, 19 februari 2013. Ansvariga: Teresa Simon-Almendal & Anders Hultqvist.

Seminarium När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal – skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper?, 12 februari 2013. Ansvariga: Sören Öman & Kerstin Ahlberg.

Seminarium Ett näringsliv utan ägare?, 30 januari 2013. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Formation of Contracts: Sweden, Denmark and Finland adopt a new approach by joining Part II of the CISG, 21 januari 2013. Ansvariga: Patricia Shaugnessy, Lars Gorton & Göran Millqvist.

Seminarium Forskningsseminarier, 14 januari 2013. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Rättsdogmatik i teori och praktik, 10 januari 2013. Ansvariga: Fredric Korling & Mauro Zamboni.

 

2012

 

Seminarium Research Fellow at Oxford University, 18 december 2012. Ansvariga: Fredric Korling & Aron Verständig.

Seminarium Offentlig upphandling och vinstkrav – möjligheter eller uteslutning av kommersiella aktörer?, 14 december 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Revisorsansvaret under attack, 11 december 2012. Ansvarig: Philip Mielnicki.

Seminarium Regulatory Arbitrage, Extraterritorial Juris- diction and Dodd-Frank: The Implications of U.S. Global OTC Derivative Regulation, 6 december 2012. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Halvdagskonferens Proaktivt Skatteverk – framflyttande positioner, den 26 november 2012. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium CISG and Unidriot Principles: interaction or conflict?, 21 november 2012. Ansvariga: Patricia Shaughnessy, Lars Gorton & Göran Millqvist.

Seminarium Prejudikatbildning i Högsta domstolen på för- mögenhetsrättens område under senare år, 20 november 2012. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Utmätning av pensionsförsäkring som ägs av gäldenärens arbetsgivare, 19 november 2012. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Seminarium Beneficial Owner – eller, vilket företag ska anses ha faktisk rätt till en inkomst?, 15 november 2012. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Chronopost: Horisontell harmonisering genom överlappande nationella jurisdiktioner, 14 november 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Hur kan man utveckla komparativa metoder på en hög nivå? En diskussion med anledning av det avtalsrättsliga seminariet i Oxford, 12 november 2012. Ansvarig: Lars Heuman.

Seminarium The Financial Rewards of Elite Status in Legal Professions, 5 november 2012. Ansvariga: Fredric  Korling & Mauro Zamboni.

Halvdagskonferens Obehörig vinst, 30 oktober 2012. Ansvariga: Lars Gorton och Jan Kleineman.

Seminarium Livsförsäkringsutredningens förslag, 25 oktober 2012. Ansvariga: Gustaf Sjöberg & Jessika van der Sluijs.

Seminarium Ny lagreglering av public service – omvälvande för hela radio- och tv-marknaden?, 9 oktober 2012. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Reklamation, 3 oktober 2012. Ansvariga: Lars Gorton och Jori Munukka.

Halvdagskonferens Recent Developments in the Enforce- ment of Article 102, 1 oktober 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Is the In-House Counsel Movement Going Global? The Future of Internal Lawyering and the Implica- tions for Corporate Legal Practice, 26 september. Ansvariga: Fredric Korling & Mauro Zamboni.

Seminarium Rättsekonomisk metod, 25 september 2012. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Marknadsränta – vad är det?, den 24september 2012. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Bättre reglering av konsumentin-formation på området för finansiella tjänster, 18 juni 2012. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Konferens Credit Rating Agencies, 14-15 juni 2012. Ansvariga: Jan Kleineman & Lars Gorton.

Seminarium Om hyresrätten i ett internationellt perspektiv – likheter och olikheter jämfört med den svenska hyresrät- ten, 31 maj 2012. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling – en EU-rättslig analys, 30 maj 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Utseende av konkursförvaltare, 29 maj 2012. Ansvariga: Rolf Åbjörnsson & Göran Millqvist.

Halvdagskonferens Aktiebolagsrättsliga reformer i ett nord- iskt perspektiv, 11 maj 2012. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Ersättning till barn som mobbats och kränkts – praktiska och teoretiska perspektiv, 8 maj 2012. Ansvarig: Mia Carlsson.

Halvdagskonferens Civilrättens betydelse för skatterätts- liga bedömningar, 7 maj 2012. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium med Hyresrättsliga diskussionsklubben, Hur fördelas ansvaret för balkonger och terrasser i en bostadsrättsförening? Tillhör detta inre eller yttre under- håll?, 3 maj 2012. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Revisionen av Bryssel I-förordningen, 3 maj 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Premier League avgörandet och avtalsfriheten på den Europeiska marknaden för satellitsändningar, 24 april 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Regress som affärsidé – rättsliga och etiska problem, 18 april 2012. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Seminarium Safeguarding Public Services under European Law, 17 april 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Högfrekvenshandel på aktiemarknaden – rskilt med tanke på förbudet mot kursmanipulation, 29 mars 2012. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Solvens II Ramlagstiftning på försäkringsom- rådet – Hot eller möjlighet?, 27 mars 2012. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Seminarium Rough Consensus & Running Code: The Making of Transnational Commercial Law, 20 mars 2012. Ansvarig: Mauro Zamboni.

Seminarium Förbehållsklausuler (villkorsklausuler) i avtal, 15 mars 2012. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Soft law-regleringars inverkan på skatte- rätten. Eller; kan man strunta i Skatteverkets råd och rekommendationer?, 13 mars 2012. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Reviderade takeoverregler, 13 mars 2012. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Utomkontraktuellt ansvar med kontraktsrätts- liga begränsningar. Rättsläget efter NJA 2007 s. 758 och NJA 2009 s. 16., 21 mars 2012. Ansvarig: Mia Carlsson.

Seminarium med den hyresrättsliga diskussionsklubben med anledning av rättsfallen NJA 2011 s. 316, Svea hovrätt avd. 2 beslut 2012-01-11, Svea hovrätt avd. 2 beslut 2012- 01– 16, 21 februari 2012. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Anstånd vid uttagsbeskattning – är de svenska reglerna förenliga med unions-rätten? Några tankar i anledning av National Grid, 16 februari 2012. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Nyheter inom EU – corporate governance, 14 februari 2012. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Avtal om rättstillämpning och verkningar av avtalsklausuler, 2 februari 2012. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Problems of Competition Law and Enforcement. EU Trends and New Solutions, 1 februari 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Consumer ADR (Alternative Dispute Solu- tions) and Class Actions. EU trends and New Solutions, 1 februari 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Bail-in: Skuldkonvertering som instrument vid hantering av kriser i banker, 31 januari 2012. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Reciten i skiljedom och skiljenämndens bedömning, 19 januari 2012. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Regleringen av nya informationsmarknader – Digitaliserad offentliga information och villkoren för dess tillgängliggörande i Sverige, 13 januari 2012. Ansvarig: Ulf Bernitz.

 

2011

 

Seminarium Formkravet vid fastighetsköp, 6 december 2011. Ansvarig: Jori Munukka.

Seminarium med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 28 november 2011. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Ex gratia-ersättning – form och funktion?, 23 november 2011. Ansvariga: Mia Carlsson och Anders Dereborg.

Seminarium Domarjäv, 22 november 2011. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Judicial Review of Arbitral Jurisdiction: Recurring Problems and Possible Solutions, 14 november 2011. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Kommunal affärsverksamhet i EU i rättslig belysning, 14 november 2011. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Vinst som värde, 9 november 2011. Ansvariga: Lars Gorton och Göran Millqvist.

Seminarium Entreprenadavtal och ändrade förhållanden, 9 november 2011. Ansvariga: Lars Gorton och Jori Munukka.

Seminarium Flytträtt, 27 oktober 2011. Ansvariga: Jessika van der Sluijs och Gustaf Sjöberg.

Seminarium Besittning till kontopengar – Besittningsbegreppets innebörd straffrättsligt och civilrättsligt, 25 oktober 2011. Ansvariga: Lars Gorton och Göran Millqvist.

Seminarium Spårningsmetodens begränsningar – dags att byta spår gällande ränteavdragsbegränsningar?, 18 oktober 2011. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 17 oktober 2011. Ansvariga: Hans-Åke Wängberg och Jori Munukka.

Seminarium Nya försäkringsrörelselagen – en modern och tydlig associationsrättslig reglering?, 11 oktober 2011. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Seminarium Property Law in China, 5 oktober 2011. Ansvariga: Patricia Shaughnessy och Jori Munukka.

Seminarium Global Competition: Law, Markets and Globa- lization, 29 september 2011. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Epidemi eller endast endemi – diskussion kring några avgöranden gällande handel med fastigheter, 28 september 2011. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Den store advokatvirksomhed – særpræg, forretningsgrundlag, rammebetingelser, 20 september 2011. Ansvarig: Jan Kleineman.

Terminsavslutning och seminarium Skatterätten i en i övrigt kommersiellrättslig kontext, 13 juni 2011.

Seminarium Skatterätten i en i övrigt kommersiellrättslig kontext, 13 juni 2011. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Djurgårdsrätt, 8 juni 2011. Hyresrättsliga diskussionsklubben. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg

Seminarium Corporate Governance i finansiella företag 7 juni 2011. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Konkurs och ekonomisk brottslighet, 31 maj 2011. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Kreditsäkerhet i intellektuella resurser – Bakgrund och samhälleliga förutsättningar, 25 maj 2011. Ansvariga: Lars Gorton och Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Koncernintern upplåning – ett instrument för internationellt skattearbitrage, 23 maj 2011. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Tax Transparency and Private Investment Funds: Tax Construction of Hedge and Private Equity Funds, including Carried Interests, 19 maj 2011. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Partsautonomi och dispositionsrätt genom ensidiga rättshandlingar,18 maj 2011. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Heldagsseminarium Skadeståndsansvar enligt aktiebo- lagslagen, 12 maj 2011. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Doktorand Emil Elgebrants slutseminarium Ägande & värdering av utsläppsrätter och andra liknande handels- objekt – en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterätts- lig studie, 6 maj 2011. Ansvariga: Göran Millqvist och Jesper Öberg.

Seminarium Adwords i nätmiljön – dags för nya rättsposi- tioner?, 5 maj 2011. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Finansinspektionens beslut, 4 maj 2011. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Hyresgästs skadeståndsansvar vid andra- handsuthyrning, 3 maj 2011. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Skadestånd för kränkning genom brott – ersättningsgrundande brott och kravet på allvarlig kränk- ning, 2 maj 2011. Ansvarig: Mia Carlsson.

Seminarium An Optional Instrument of European ContractLaw, 8 april 2011. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium ALI Restatement of US Law of International Commercial Arbitration, 7 april 2011. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Vinstutdelning eller inte – det är frågan, 7 april 2011. Ansvariga: Gustaf Sjöberg och Jessika van der Sluijs.

Seminarium Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar, 15 mars 2011. Ansvariga: Carl Svernlöv och Lars Gor- ton.

Seminarium Några relativt nyligen träffade avgöranden i tingsrätt och hyresnämnd, 9 mars 2011. Ansvarig: Hans- Åke Wängberg.

Seminarium Felaktig skatterådgivning – straff- och civil- rättsliga ansvarskonsekvenser, 8 mars 2011. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Ändringar i prospektdirektivet – har de någon praktisk betydelse?, 23 februari 2011. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet, 15 februari 2011. Ansva- riga: Lars Gorton och Göran Millqvist.

Seminarium Ny grundlag – viktiga förändringar, 10 februari, 2011. Ansvarig: Teresa Simon Almendal.

Seminarium Skadestånd och Europakonventionen – diskussion om ett nytt lagförslag, 26 januari 2011. Ansvarig: Marcus Radetzki.

Seminarium Utflyttningsbeskattning av aktiebolag i EU-rättsperspektiv, 26 januari 2011. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Skyddet för privatlivet och medierna samt när det gäller bilder och filmer – i ljuset av Europakonventionen, Yttrandefrihetsutredningen och Integritetsskyddsutredningen, 21 januari 2011. Ansvariga: Axel Calissendorff, Jan Kleineman och Jan Rosén.

Seminarium 10 år av återköp – Hur blev det?, 20 januari 2011. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Finansiell tillsyn och konsumentskydd, 19 januari 2011. Ansvariga: Gustaf Sjöberg, Jori Munukka och Lars Gorton.

 

2010

 

Seminarium Juridik och sociala medier, 21 december 2010. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Att managera riskhantera indirekt skatt i ett globalt företag, 14 december 2010. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Hyresrätt och avtalsfrihet – ett gränsdragnings-problem, 9 december 2010. Ansvarig: Hans-Åke Wäng- berg.

Seminarium Bevisanskaffning i tvistemål – på väg mot Discovery?, 8 december 2010. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium I gränslandet mellan socialt värde och systemisk risk – förslag till reglering av kreditderivat i spåren av finanskrisen, 6 december 2010. Utdelning av SCCL-priset. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Company Law and Free Movement of Capital – nothing escapes the European Court?, 6 december 2010. Ansvariga: Ulf Bernitz och Gustaf Sjöberg.

Seminarium Regulatory responses to the financial crisis, 3 december 2010. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Konferens om penningtvätt, 3-4 december 2010. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Utökade invändningsmöjligheter för utfärdare av löpande skuldebrev: Diskussion med utgångspunkt från HD dom 2010-09-16, T 4904-08 30, november 2010. Ansvarig: Lars Gorton.

Seminarium Copyright law on the Internet: authors’ rights in informational products and the Pirate Bay scenario from a comparative perspective, 29 november 2010. Ansvariga: Jan Rosén och Cecilia Magnusson-Sjöberg.

Seminarium Betydelsen av Europakonventionens bestämmelser om en rättvis rättegång i ärenden, om påförande av skattetillägg, 23 november 2010. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Integritetsskyddet vägt mot yttrandefriheten i svensk grundlag, 16 november 2010. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Livbolagens utfästelser om garanterad ränta, 15 november 2010. Forskningsavdelningarna för finansmarknadsrätt och försäkringsrätt. Ansvariga: Gustaf Sjöberg och Jessika van der Sluijs.

Seminarium Högsta domstolens rättsskapande verksamhet – några reflektioner, 10 november 2010. Överlämnande av festskriften till Torkel Gregow. Ansvariga: Jan Kleineman, Stefan Lindskog och Johan Gernandt.

Seminarium A little rebellion now and then is a good thing – Kan HD och RR döma fel?, 28 oktober 2010. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Värderingen av lokalhyresrätten, 19 oktober 2010. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Fordrans uppkomst, 14 oktober 2010. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium God skik – en retlig standard, 6 oktober 2010. Ansvarig: Marie-Jull Sørensen.

Seminarium 2010 års PBL, 5 oktober 2010. Ansvarig: Jori Munukka.

Seminarium 36 § AvtL och kommersiella avtal, 22 september 2010. Ansvariga: Jan Kleineman och Lars Gorton.

Seminarium An External Perspective on the Structure and Staffing of Financial Regulation in Sweden, 17 september 2010. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Tvillingseminarium Vad är ersättning & Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen? 10 juni 2010. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Reforming Regulatory Structures in Response to the Financial Crisis, 10 juni. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Höjd expropriationsersättning och ersättning enligt MB, PBL, FBL m.m. 8 juni 2010. Ansvarig: Jori Munukka.

Seminarium Hyresrättsligt smörgåsbord, 7 juni 2010. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Skadeståndsansvar vid naturskador – speciellt om översvämningar och avloppsanläggningar, 26 maj 2010. Ansvarig: Mia Carlsson.

Halvdagsseminarium Är bonusen död?, 11 maj 2010. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Vinstutdelningsförbudet i konventionell livför- säkringsverksamhet, 3 maj 2010. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Seminarium Revision of the UNCITRAL arbitration rules, 28 april 2010. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Likviditetsreglering på rätt eller fel spår?, 28 april 2010. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Straffrättsliga och civilrättsliga ansvarsförhållanden vid olaglig nättrafik, 22 april 2010. Forskningsavdelningen för medierätt. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Företagsvärdering i legala situationer, 21 april 2010. Ansvarig: Teresa Simon Almendal.

Seminarium Draft Common Frame of Reference (DCFR) och europeiseringen av skadeståndsrätten, 19 april 2010. Ansvarig: Marcus Radetzki.

Seminarium Finansiella instrument – vad är det?, 13 april 2010. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Ägarförändringar vid rekonstruktion av aktiebolag enligt förslaget till ny insolvenslag, 12 april 2010. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Finansiell rådgivning, 30 mars 2010. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Insights into ICSID Arbitration: Similarities and Differences with Other Types of Investment Arbitration, 29 mars 2010. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium HD som försäkringsavtalsskrivare – hur HD styr avtalsskrivning och tillämpning på försäkringsavtalsområdet, 24 mars 2010. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Seminarium Delegation av normgivningsmakt – rätten att delegera normgivningsmakt till Finansinspektionen och Skatteverket, 17 mars 2010. Ansvarig: Teresa Simon Almendal.

Seminarium EU-rättens regler om stats skadestånd och svensk tillämpning – Om enskildas rättigheter och skadeståndets begränsningar, 17 mars 2010. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler, 11 mars 2010. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium The Interrelation Between Rights and Duties in EU law, 8 mars 2010. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Ansvarsfrågor i trepartsrelationer, 25 februari 2010. Ansvarig: Jori Munukka.

Seminarium Frivillig rättelse – modern tolkning och generös tillämpning?, 17 februari 2010. Ansvarig: Teresa Simon Almendal.

Seminarium The liability side of bank’s balance sheets – what can be done?, 10 februari 2010. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Marknadsmissbrukslagen efter Spector Photo-domen, 10 februari 2010. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Arbetsskada,20 januari 2010. Ansvarig: Mia Carlsson.

Seminarium How Swedish is Swedish Arbitration?, 19 januari 2010. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

 

2009

 

Seminarium Leveransplikt för elektroniska dokument, 16 december 2009. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Argumentationsmetoder inom civilrätten – Etiska fundamenta eller rättsekonomisk rationalism?, 15 december 2009. Ansvarig: Stefan Lindskog.

Seminarium Gränsöverskridande verkställighet av fordringar inom EU, 8 december 2009. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Konferens Reforming Financial Regulation, 30 november 2009. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium Equality between Europe’s citizens: From Defrenne to Feryn Where does the Community now stand?, 27 november 2009. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium hyreslagstiftning för lokaler, några grundläggande frågor, 26 november 2009. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Domarjäv och domaretik, 23 november 2009. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Banking reform and bank resolution. Recentdevelopments in the UK and the EU, 18 november 2009. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium EU, Sverige och den inre marknaden, 18 november 2009. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Fastighetsrättsliga triangeldramer – i två akter, 17 november 2009. Ansvarig: Jori Munukka.

Diskussionsseminarium Högsta domstolens dom i NJA 2007 s. 891 om statens skadeståndsansvar vid självmord i häkte, 11 november 2009. Ansvarig: Marcus Radetzki.

Seminarium Pantrealisation, 9 november 2009. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Vad är försäkring? 28 oktober 2009. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Slutet internationellt forskarmöte i anslutning till regeringens ordförandeskapskonferens A Common Frame of Reference for European Contract Law. Ansvarig: SCCL.

Seminarium Interaktiv rättsbildning i internationell skatterätt, 14 oktober 2009. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Ett europeiskt privat aktiebolag?, 12 oktober 2009. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Lokalhyresrätten och hyresgästens konkurs, 5 oktober 2009. Ansvarig: Hans-Åke Wengberg.

Seminarium Finansiering med säkerhet i fast egendom – Hållbara eller ohållbara kringgåenden av fastighetsrätten?, 30 september 2009. Ansvarig: Jori Munukka.

Seminarium Bevisregler och bevisprövning i förvaltningsmål – särskilt med fokus på skattemål, 23 september 2009. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Gästföreläsning A Model Code for Europe? Purposes and Functions of the Reference Frame for European Private Law, 15 september 2009. Ansvarig: Jan Kleineman.

Inledningsseminarium med Centrets nye Senior Visiting Fellow Lars Gorton som talade över ämnet Finansiell kris och några privaträttsliga aspekter, 3 september 2009. Ansvarig: Jan Kleinman.

Seminarium Skatt, egendomsskydd och äganderätten – Hur behandlas skyddet av äganderätten i svensk rätt i skatterätts- liga sammanhang?, 26 augusti 2009. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Finansiella institut i kris – allmänna problem och amerikanska lärdomar, 25 augusti 2009. Ansvarig; Gustaf Sjöberg.

Seminarium Finansmarknadernas reglering och tillsyn – på europanivå och i Sverige, 10 juni 2009. Ansvarig: Gustaf Sjöberg.

Seminarium The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Nordic Contract Law Reform, 27 maj 2009. Ansvariga: Ulf Bernitz och Jan Kleineman.

Seminarium Aktuella återvinningsfrågor – konkurslagens återvinningsregler de lege lata och de lege ferenda, 27 maj 2009. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Ägarlägenheternas gemensamma utrymmen: Vem får bestämma vad?, 26 maj 2009. Ansvarig: Jori Munukka.

Seminarium Mot en ny skattereform – globaliseringen och den svenska välfärd, 25 maj 2009. Ansvarig: Teresa Simon-Almendal.

Seminarium Liability Insurance and Conflicts of Interest, 20 maj 2009. Ansvarig: Jessika van der Sluijs.

Seminarium Marknadsmissbrukslagen i praktiken, 11 maj 2009. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Straff som medel för EG-rättens effektiva genomslag? Perspektiv på straffrättslig kompetens på EU-nivå, 8 maj 2009. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Taxpayers’ Charter – Ett alternativ för Sverige, 5 maj 2009. Ansvarig: Anders Hultqvist.

Seminarium Team of Rivals? Toward a New Model of the Corporate Attorney/Client relationship, 4 maj 2009. Ansvarig: Mauro Zamboni.

Seminarium Rom II -förordningen, 28 april 2009. Ansvarig: Göran Millqvist.

 

2008

 

Seminarium  Kontorätt  –  förmögenhetsrättsliga  aspekter  på kontoförda värdepapper, 11 december 2008. Ansvarig: Karin Wallin-Norman.

Seminarium Allmänna rättsprinciper i EG-rätten, 9 december 2008. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium A lasting experiment: the Netherlands Academy for Legislation, 3 december 2008. Ansvariga: Fredric Korling och Jan Kleineman.

Seminarium Regellöst eller detaljrigoröst vid reglering av försäkringsrörelse och försäkringsavtal? den 2 december 2008. Ansvarig: Jessica van der Sluijs.

Seminarium Vad är en kapitalförsäkring?, 10 november 2008. Ansvarig: Anders Hultqvist.

Seminarium Obeståndsbegreppet i praktiken, 5 november 2008. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Europeisk  avtalsharmonisering ur ett  svenskt perspektiv den 15 oktober 2008. Ansvariga: Jori Munukka och Jan Kleineman.

Nordiskt bankrättsligt möte som behandlade finansiella kriser och skuldsättning den 2-3 oktober 2008. Ansvariga: Lars Gorton och Göran Millqvist.

Seminarium Affärer eller affärsrätt? tillägnat universitetets nye hedersdoktor Peter Wallenberg, 22 september 2008. Ansvariga: Johan Gernandt och Jan Kleineman.

Seminarium Implementering av internationella Cap and Trade system – särskilt om EU ETS i ett sakrättsligt, skatterättsligt och redovisningsrättsligt perspektiv den 12 september 2008. Ansvarig: Emil Elgebrand.

Seminarium Finns det flera prejudikatläror och förändras de med tiden? med Centrets nye Senior Visiting Fellow Lars Heuman, 5 september 2008. Ansvarig: Jan Kleineman.

Konferens om CISG, 4–5 september 2008. Ansvarig: Jan Kleineman.

Konferens om CLIP, 29–30 augusti 2008. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Aktieägares rättigheter, 19 maj 2008 Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Redovisning och juridik, 29 april 2008. Ansvarig: Per Thorell.

Seminarium Aktieägares rättigheter, 19 maj 2008. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Redovisning och juridik, 29 april 2008. Ansvarig: Per Thorell

Seminarium Free Movement vs. Social Rights in an Enlarged Union – the Viking and Laval cases before the ECJ: Their importance for the evolution of Community law and for social rights in the EU, 29 april 2008. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Tätningskommissionen – lagvägen mot skatteundvikande förfaranden och en bättre lagstiftning, 15 april 2008. Ansvariga: Peter Melz, Christer Silfverberg, Anders Hultqvist & Katarina Fast.

Seminarium Skyddet för den personliga integriteten, 9 april 2008. Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Europakonventionen och beskattningen, 14 mars 2008. Ansvariga: Katarina Fast och Peter Melz.

Seminarium A castle in the air, 11 mars 2008. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Tvångsinslösen av minoritetsaktier, 12 februari 2008. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Civil law and common law – How far apart are we still in international commercial arbitration?, 12 februari 2008. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium När föreligger utdelning skatterättsligt? En kommentar till Regeringsrättens dom den 6 november 2007, 5 februari 2008. Ansvarig: Peter Melz.

Seminarium Industrial Action and Free Movement before the European Court of Justice, 18 januari 2008. Ansvariga: Jan Kleineman och Sören Öman.

Nordiskt skadeståndsrättsligt möte, 10–11 januari 2008. Ansvariga: Jan Kleineman och Mårten Schultz.

 

2007

 

Seminarium Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, 14 december 2007. Ansvariga: Teresa Simon-Almendal, Nina Ewalds och Peter Melz.

Seminarium Implementeringen av MiFID-direktivet, 11 december 2007. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium EG-domstolen och det svenska alkoholmonopolets framtid, 10 december 2007. Ansvariga: Jan Kleineman och Lars Pehrson.

Seminarium Juridiken och visselblåsaren om intressekollisioner i avtalsrelationer, 22 november 2007. Ansvarig: Hans-Gunnar Axberger.

Seminarium Microsoftdomen och dess konsekvenser, 9 november 2007. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Internationellt symposium Jan Hellner in memoriam, 28 oktober 2007. Ansvarig: Jan Ramberg.

Seminarium Den framtida tillsynen i konkurs, 15 oktober 2007. Ansvarig: Rolf Åbjörnsson.

Seminarium Förslag om skärpta fusionsregler, 15 oktober 2007. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Hälsan, maten och ansvaret, 25 september 2007. Ansvarig: Jan Kleineman.

Seminarium Sekundære korrektioner – læren om rette indkomstmodtager, 24 september 2007. Ansvariga: Teresa Simon Almendal och Peter Melz.

Seminarium Freedom of the Press and the Internet, 20 september 2007.Ansvarig: Jan Rosén.

Seminarium Skatt och skadestånd, 13 juni 2007. Ansvariga: Teresa Simon Almendal och Peter Melz.

Seminarium med professor Takis Tridimas: Life insurance harmonization in the EU: free movement, investor protection and law reform, 24 maj 2007. Ansvarig: Jan Kleineman.

Seminarium Resolution of International Tax Disputes – recent developments, 14 maj 2007. Ansvarig: Teresa Simon Almendal.

Seminarier i samband med Juridiska Fakultetens 100-års jubileum, 10–11 maj 2007.

–       Arbitrators: Private Judges, Service Providers or Both?. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

–       Levererar tredje statsmakten? Ansvarig: Hans-Gunnar Axberger.

 

2006

 

Seminarium Bör regler om fondkommission läggas i lagen om värdepappersrörelse?, 12 december 2006. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Aktiebolags minoritetsskydd, 5 december 2006. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Kommersiella bolags konventionsrättigheter, 21 november 2006. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Elektronisk edition i tvistemål och skiljeförfarande, 20 november 2006. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium Rättsfallsdiskussion med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 14 november 2006. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Det nya miljöansvaret, 16 oktober 2006. Ansvariga: Göran Millqvist & Malou Larsson.

Seminarium Revisorns medverkan vid transaktioner på marknaden, 9 oktober 2006. Ansvarig: Carl Svernlöv.

Seminarium Hyrespraxis för lokaler i ett internationellt hyresperspektiv, 26 september 2006. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Europeiska alternativ till bruksvärdeprincipen med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 30 maj 2006. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium EC Directives, 22 maj 2006. Ansvarig: Patricia Shaugnessy.

Seminarium CISG Advisory Council 11-14 maj, 11 maj 2006. Ansvarig: Jan Ramberg.

Seminarium Värdepapper över gränserna – mot en ny sakrätt?, 9 maj 2006. Ansvariga; Karin Wallin-Norman & Göran Millqvist.

Seminarium Kronofogdemyndighetens beslutsfattande i utmätningsmål, 3 maj 2006. Ansvarig: Aninna Persson.

Seminarium Hyresgästens inflytande vid ombyggnadsarbeten med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 4 april 2006. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Trolöshetsansvaret och aktiebolagsrätten, 3 april 2006. Ansvarig: Jan Kleineman.

Seminarium Det nordiska börssamarbetet, 30 mars 2006. Ansvarig: Rolf Skog.

Seminarium Intermistiska åtgärder i EG-rättsliga mål, 28 mars 2006. Ansvarig: Ulf Bernitz.

Seminarium Arbitral Autonomy – Practical Limitations?, 22 mars 2006. Ansvarig: Patricia Shaughnessy.

Seminarium OECD – Resolution of Corporate Governance Related Disputes, 20 mars 2006. Ansvariga: Louis Bouchez, Jan Kleineman & Patricia Shaughnessy.

Seminarium Juridisk inflation, 20 mars 2006. Ansvarig: Jan-Mikael Bexhed.

Seminarium Yttrandefrihetsbegränsningar på Internet, 16 februari 2006. Ansvarig: Hans-Gunnar Axberger.

Seminarium Svarta lägenhetsaffärer med Hyresrättsliga diskussionsklubben, 7 februari 2006. Ansvarig: Hans-Åke Wängberg.

Seminarium Aktiebolagsrättsliga styrinstrument, 6 februari 2006. Ansvarig: Rolf Skog.

Skiljerätt

26 november 2018

Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning bjuder in till ett seminarium om

”Utökad tolkning av CISG  — kan man ”lära en gammal hund att sitta”?”

Talare:

Professor, ph.d. Kasper Steensgaard, Aarhus Universitet

Bolags- och värdepappersrätt

21 november 2018

Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt inbjuder till seminarium

”Gränsöverskridande bolagsomvandling”

Talare är:

Adj. professor Carl Svernlöv

 

Skatterätt

21 november 2018

Forskningsavdelningen för skatterätt inbjuder till seminarium

… lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver…

om den skattskyldiges uppgiftsplikt och informationsskyldigheten för skatterådgivare”

Medverkande:

Tomas Algotsson, enhetschef, Rättsavdelningen, Skatteverket,

Ulrika Bengtsson, specialist, Advokatfirman Vinge

och

Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

Europarätt och skatterätt

16 november 2018

Forskningsavdelningarna för europarätt och skatterätt inbjuder till seminarium:

Statsstöd och beskattningen av multinationella företag”.

Talare är Jérôme Monsenege, docent i finansrätt, Stockholms universitet

Kommentator är Mona Aldestam, Jur. dr. och kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm

Moderatorer är

professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet och

professor Teresa Simon-Almendal, Stockholms universitet

Skadeståndsrätt

12 november 2018

Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt inbjuder till seminarium

Advokatens skadeståndsansvar”

Seminariet inleds av Christer Danielsson, advokat och ordförande för Sveriges Advokatsamfund som presenterar rättsfallet som avstamp för diskussion

Allmän förmögenhetsrätt

24 oktober 2018

Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt inbjuder till seminarium

Aftalelovens § 36″

Talare:

Professor Lennart Lynge Andersen

Kommentator:

Justitieråd Eric M. Runesson

Bolags- och värdepappersrätt

22 oktober 2018

Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt inbjuder till seminarium

EU:s nya direktiv om Aktieägares rättigheter – vilken påverkan kommer det ha på svensk rätt?”

Talare/kommentator:

adjungerade professorn Rolf Skog,

Ossian Ekdahl, chef för ägarfrågor på Första AP-fonden.

 

Skatterätt

11 oktober 2018

Forskningsavdelningen för skatterätt inbjuder till seminarium

”3:12 – vad har hänt och vart är vi på väg??”

Medverkande:

Christer Silfverberg, särskild utredare Utredning om översyn av 3:12-reglerna, tidigare professor  i finansrätt och justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen,

Ingrid Melbi, skattejurist, och Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

Moderator:

Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

Allmän förmögenhetsrätt

2 oktober 2018

Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt inbjuder till seminarium

Friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering”

Talare:

Anders Fernlund, Doktorand, Stockholms universitet

Insolvensrätt

27 september 2018

Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt bjuder in till seminarium

”Finansmarknadens överhettning – hur påverkar det framtida informella rekonstruktioner?”

Talare

Kristoffer Ståhlbröst, EY

Svante Hultqvist, Cederquist

 

Nästa sida