Stockholm Centre for Commercial Law

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna

Se konferensens fulla program här.

Nedan finner ni presentationer och annat material som föredragshållarna valt att tillgängliggöra inför deras anföranden. Detta kommer att uppdateras löpande.

Birgitte Hagland

Presentation av unga forskningsprojekt (onsdagen den 26 april)
Astrid Iversen

Rättigheterna och förmögenhetsrätten (torsdagen den 27 april)
Birgitte Hagland

Skadeståndsansvaret på de finansiella marknaderna (torsdagen den 27 april)
Erling Hjelmeng

Nis Jul Clausen och Nina Dietz Legind

Fordringars överlåtbarhet (torsdagen den 27 april)
Trygve Bergsåker

Camilla Hørby Jensen

Janne Kaisto

Behovet av att bevara nordisk språkgemenskap inom rättsvetenskapen (torsdagen den 27 april)

Mads Bryde Andersen

Tarja Wist

Vitesklausuler
Kyrre W. Kielland

Samnordisk gemensam insolvensreform (fredagen den 28 april)

Direktivförslag

Remissyttrande 1

Remissyttrande 2

Nordic-Baltic Recommendations Final Version

Vid frågor, kontakta Lisa Hörnqvist

Tel: +46 (0)8 16 25 00 | +46 (0)73 400 31 14

E-post: lisa.hornqvist@juridicum.su.se