Stockholm Centre for Commercial Law

Past conferences

The Future of Arbitration in Europe

26 October – 27 October, 2018

26 – 27 October 2018

UNDER PROGRESS:

The Research Panel of Arbitration and Other Dispute Resolution is pleased to invite you to:

The Future of Arbitration in Europe”

Futher speakers to be announced.

Bolags- och värdepappersrätt

16 May 2018

SCCL och Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt inbjuder till
Heldagskonferens om

“Aktiebolagsrätten, normskyddet och kausaliteten”

Talare/paneldeltagare är:
Jan Andersson, professor, Stockholms universitet,
Helena Dandenell, advokat, Frank Advokatbyrå,
Rolf Dotevall, professor, Göteborgs universitet,
Jan Kleineman, professor, Stockholms universitet,
Olof Nilsson, advokat, Hamilton Advokatbyrå,
Mårten Schultz, professor, Stockholms universitet,
Daniel Sveen, associate, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå,
Jessica Östberg, universitetslektor, Stockholms universitet

SCCL & Italian Constitutional Court and Swedish Supreme Courts

11 December 2017

SCCL & Italian Constitutional Court and Swedish Supreme Courts invites to “Approaches to Law by Highest Courts: The Italian and Swedish Experiences in Comparison”, Rome 11 December 2017.

Speakers:
– Professor dr. h.c. (Stockholm) Paolo Grossi, Chairman, Corte Costituzionale.
– Professor Jan Kleineman, Stockholm University
– Judge Mario Rosario Morelli, Italian Constitutional Court.
– Judge Thomas Bull, Swedish Supreme, Administrative Court.
– Judge Svante O. Johansson, Swedish Supreme Court.
– Professor, dr. h.c. (Stockholm) Silvana Sciarra, Judge, Italian Constitutional Court
– Judge Giuliano Amato, Italian Constitutional Court
– Judge Giorgio Lattanzi, Italian Constitutional Court
– Chief Judge Stefan Lindskog, Swedish Supreme Court
– Chief Judge Mats Melin, Swedish Supreme Administrative Court

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017

26 April – 28 April, 2017

Den 12:e upplagan av Nordiska förmögenhetsrättsdagarna hålls 26–28 april på natursköna Hesselby slott utanför Stockholm. Konferensen anordnas av Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, i samverkan med Stiftelsen av den 28 oktober 1982, Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur i Stockholm samt Justitierådet Edvard Cassels stiftelse.

Det övergripande temat för konferensen är vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten. Temat kommer att belysas ur såväl några klassiska förmögenhetsrättsliga ämnen, det vill säga skadeståndsrätt, fordringsrätt, avtalsrätt och insolvensrätt som några mer generella ämnen, nämligen en rättighetsbaserad förmögenhetsrätt samt betydelsen av prejudikat.

För frågor om konferensen, kontakta Lisa Hörnqvist: lisa.hornqvist@juridicum.su.se.

Skatterätt

19 April 2016

Forskningsavdelningen för skatterätt inbjuder till seminarium “Olikbehandling och icke-neutralitet – vad motiverar särregleringar i skattelagstiftningen?”.

Medverkande:
Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet,
Ingrid Melbi, skattejurist, PwC, och
Anders Bengtsson, särskild utredare, Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram.

Riskbedömning och kontroll över miljö- och hälsoskadliga produkter

13 October 2015

Stockholms miljörättscentrum och Stockholm Centre for Commercial Law anordnar en gemensam konferens på temat “Vem ansvarar? Riskbedömning och kontroll över miljö- och hälsoskadliga produkter”.

Medverkande vid konferensen är Christina Rudén, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet, Mårten Schultz, professor i civilrätt, Stockholms universitet, Per Molander, advokat, MSA, Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Stockholms universitet, Nicklas Skår, jurist, Svenskt näringsliv, Annika Nilsson, lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet, David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt, Göteborgs universitet, Joanna Cornelius (eller Oscar Alarik), jurist, Naturskyddsföreningen, Jan Kleineman, professor i civilrätt, Stockholms universitet, Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet och Åke Bergman, professor i miljökemi, Stockholms universitet, föreståndare Swetox. Fler medverkande kan tillkomma.

15th Anniversary Conference: Law and Ethics in the Financial Markets

1 September 2015

Stockholm Centre for Commercial Law celebraties its 15th Anniversary with a Conference on “Law and Ethics in the Financial Markets” 1 September 2015.

Participants: Hon Mr Justice William Blair, High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Hon Mr Justice Ross F. Cranston, High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Hon Mr Justice Robin Knowles, High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Jan Kleineman, Professor, SCCL, Stockholm University, Johan Gernandt, Consultant, Member of The Swedish Bar Association, Vinge Law Firm, Annika Lundius, Member of Boards of Directors at Industrivarden, SSAB and AMF and former Executive Vice President at Confederation of Swedish Enterprise, Rolf Skog, Adjunct Professor, University of Gothenburg, Hans-Gunnar Axberger, former Parliamentary Ombudsman, Professor in Constitutional Law, Uppsala University, Aino Bunge, Head of Financial Markets Department, Ministry of Finance, Gabriel Urwitz, Managing Partner, Segulah Advisor AB, Kerstin Hermansson, Managing Director, Swedish Securities Dealers Association, Therese Villard, Legal Counsellor, Finansinspektionen, Sweden’s financial supervisory authority and Gustaf Sjöberg, Associate Professor in Financial Markets Law, SCCL, Stockholm University.

The Stockholm Oxford Law Symposium 2014

12 September – 13 September, 2014

Stockholm Centre for Commercial Law and the Faculty of Law, Stockholm University, have established a cooperation with the Faculty of Law, the University of Oxford, through the Institute of European and Comparative Law. The cooperation is focused around the establishment of a research fellowship at the University of Oxford, intended to provide research opportunities at a post-doctoral level for junior Swedish academics.

The Stockholm Oxford Law Symposium is arranged annually as a part of this cooperation and will take place on 12 September 2014 at Christ Church, Oxford. The symposium is administered by Stockholm Centre for Commercial Law.

The symposium is intended to bring together members of the law faculties in Stockholm and Oxford, practicing lawyers from the law firms in Sweden that contribute to the funding of the fellowship, lawyers from Swedish courts and authorities as well as English lawyers in public and private practice.

The Stockholm Oxford Law Symposium

13 September – 14 September, 2013

Stockholm Centre for Commercial Law och Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har inlett ett samarbete med University of Oxford som innebär att svenska forskare kan få en forskartjänst vid University of Oxford. Med anledning härav arrangeras, för andra året, heldagskonferensen The Stockholm Oxford Law Symposium den 13 september 2013 på Christ Church, Oxford. Konferensen administreras av Stiftelsen Fakultetskurser.

Konferensen vänder sig till Advokatvännerna och de advokatbyråer som därutöver särskilt hjälpt till att finansiera forskartjänsten vid University of Oxford samt till de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford. Därtill är jurister från svenska domstolar och myndigheter samt engelska jurister inbjudna. Det finns endast ett begränsat antal platser att fördela till konferensen.

Avsikten är att konferensen ska bidra till att bredda kontaktytorna såväl mellan de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford som mellan praktiker i Sverige och England.

MMW-SCCL international symposium

29 August – 30 August, 2013

Marianne and Marcus Wallenberg Foundation in co-operation with Stockholm Centre for Commercial Law

International legal symposium in the honour of the 50th anniversary of The Marianne and Marcus Wallenberg Foundation

Functional or dysfunctional – the law as a cure?

Risks and liability in the financial markets

Klicka här för vidare information.

Next page