Stockholm Centre for Commercial Law

Dafne Barkestad

Doktorand / Civilrätt

Min forskning har en försäkringsrättslig inriktning och projektet är en studie av överlåtelser av försäkringsbestånd ur försäkringskundernas perspektiv. Vid beståndsöverlåtelse kan kundskydd ibland vara syftet, så som vid obligatorisk beståndöverlåtelse vid konkurs eller likvidation. Men även vid överlåtelser i rent kommersiella syften måste kundens intresse tillvaratas. Hittills saknas forskning i ämnet. Eftersom en mängd olika regelverk reglerar förfarandet måste rättsliga överlappningar identifieras samt intressekonflikter identifieras och analyseras i syfte att fastställa om konsumenternas intressen tillvaratas på ett adekvat sätt vid en överlåtelse av försäkringsbestånd.


Resumé