Stockholm Centre for Commercial Law

Haymanot Baheru

Doktorand / Civilrätt

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt

My PhD research project is titled ”Swedish Rent Setting Regulation for Residential Dwellings: The Establishment of a Fair Price”.

The research project studies the existing regulatory models at the residential market from a systematic point of view. The core of the project is the field where the collective bargaining model at the market level and its impact on the courts’ assessment of unfair rents meets the legislative policies.

 


Resumé

Publikationer

Chapters in edited legal publications  

Baheru, Haymanot (2019), ”Juridiska personers möjligheter att förvärva lägenheten med bostadsrätt vid ombildning”. Julius, Munukka & Baheru, Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden, Stockholm: Jure Förlag AB, 2019, p. 73–98.

Baheru, Haymanot (2018), Ch. 7: “Tenant’s Right to Respect for Home: A Challenge for Swedish Tenancy Courts?”. Vols & Sidoli (Eds.), People and buildings: comparative housing law. Studies in housing law (Vol. 2), Haag: Eleven International Publishing. (peer reviewed)

Baheru, Haymanot (2016), Ch. 1: “The Legal Concept of ‘Home’: A Concealed but Embedded Feature of Swedish Landlord and Tenant Law, Occasionally Infringing Human Rights?”. Bernitz, Kleineman, Munukka & van der Sluijs (Eds.), Festskrift till Lars Pehrson, Stockholm: Jure Förlag AB.

Baheru, Haymanot (2012), Mötesreferat från sektionen ”Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter”. Bäck Mirchandani & Ståhl (Eds.), p. 245–254, Stockholm: Jure Förlag AB.

Baheru, Haymanot (2012), ” NJA 2011 s. 454 – en konsumenträttslig analys”. Wängberg, Munukka & Baheru (Eds.), SCCL:s skriftserie nr. 17, Hyresgästs skadeståndsansvar, p. 37 – 44, Stockholm: Jure Förlag AB.

 

Editor

2019: Julius, Håkan, Munukka, Jori & Baheru, Haymanot (Eds.), Bostadsrätten i initial-och övergångsskeden, Stockholm: Jure Förlag AB.

2012: Wängberg, Munukka & Baheru (Eds.), SCCL Publication Series no. 17, Hyresgästs skadeståndsansvar, Stockholm: Jure Förlag AB.

 

Articles

Baheru, Haymanot (2018), “Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av EKMR Art. 8”, JT 2018/19 no 1, p. 67-90.

Baheru, Haymanot (2017), “Swedish Legislation of Residential Tenancies: An Interaction between Collective Bargaining and Mandatory Regulation”, RED — Revista Electrónica de Direito, No. 3 2017. (peer reviewed)

Svernlöv, Carl & Baheru, Haymanot (2013), “Automatic Expiration of Power of Attorney upon Liquidation”, International Company and Commercial Law Review, Issue 2013:2, Sweet & Maxwell.

Baheru, Haymanot (2011), ”NJA 2011 s. 454 – När hyresgästen glömdes bort som konsument”, Juridisk Publikation 2011:2.