Stockholm Centre for Commercial Law

Johan Sandstedt

Docent, lektor / Förmögenhetsrätt, sakrätt, komparativ rätt, mänskliga rättigheter


Resumé

Erfarenhet

Jan. 2016 – Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet (och en period med inriktning mot fastighetsrätt).
Dec. 2013 – dec. 2015 Post doc vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Jan. 2007 – feb. 2011 Doktorand vid Universitetet i Bergen.
Mars 2001 – dec. 2006 Forskare vid Universität Osnabrück i Study Group on a European Civil Code (SGECC).

 


Publikationer

Publikationslista


Utbildning

2012 Ph.D., Universitetet i Bergen
2002 LL.M., Universität Osnabrück
2001 jur. kand., Stockholms universitet

 


Undervisning

Civilrätt A

Civilrätt D

Affärsjuridik

Insolvensrätt med sakrätt

Kommersiell avtalsrätt

Central fastighetsrätt

Examensarbete

 

 

 

 


Uppdrag

Ledamot i forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt


Språk

Svenska modersmål
Tyska flytande
Engelska bra
Franska grundkunskaper
Norska Jag förstår bokmål och nynorsk bra i skrift och många talade dialekter, men talar mestadels svorsk