Stockholm Centre for Commercial Law

Alexander Unnersjö

Doktorand / Civilrätt

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt

Det huvudsakliga forskningsarbetet består i ett avhandlingsprojekt i vilket jag undersöker regressrätt utifrån ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv.


Resumé

Publikationer

Misstagsbetalning av annans skuld. Regress mellan försäkringsbolag i ljuset av en norsk dom, Svensk Juristtidning 2018, s. 641–657.

Ömsesidigt regressansvar mellan tredjemanspantsättare och proprieborgensmän men vad gäller för s.k. medlåntagare?, Juridisk Tidskrift 201718, s. 432443.

Makten över regressrätten, Svensk Juristtidning 2017, s. 478494.

Allmänna regressförutsättningar gäller även mellan bolagsmännen i ett handelsbolag, Juridisk Tidskrift 201617, s. 463468.

Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens ställning, Juridisk Tidskrift 201617, s. 409439.

Borgenärens sekundära destinationsrätt för betalningar – en regel inte utan undantag, Juridisk Tidskrift 201415, s. 172181.

 


Alexander Unnersjö