Stockholm Centre for Commercial Law

Anders Fernlund

Gästforskare / Jur. dr / Civilrätt /

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt; immaterialrätt; konkurrensrätt; komparativ rätt

Pågående forskning avser frågan om ensidig ändringsrätt i långvariga avtal. Avsikten är att se när och i vilken utsträckning en avtalspart ensidigt har rätt att ändra ett ingånget avtal. Studien omfattar olika rättsområden och utblickar till andra länder förekommer.

 


Resumé

Erfarenhet

1981 – 1983     Assistent, Rättsvetenskapliga inst,

Handelshögskolan i Stockholm (HHS)

1983 – 1998     Timlärare i rättsvetenskap på HHS

1983 – 1985     Tingstjänstgöring, Linköpings tingsrätt

1985 – 1988     Biträdande jurist

1988 – nutid     Advokat o delägare, div advokatbyråer

1993 – nutid     Militär folkrättslig rådgivare


Publikationer

2018 Fernlund, Anders, Franchising – friction mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering (ak. avh.), Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Stockholm.

2017 Lauer, Robert A. & Pratt, John (ed.), Fundamentals of Franchising: Europe, ABA Publishing, Chicago.

2016 Arnerstål, Stojan & Fernlund, Anders, The outer and inner dimensions of protecting franchising concepts, International Journal of Franchising Law, vol. 14, issue 6.

2015 Ideström, Jonas & Fernlund, Anders, FranchisePraktikan, 2.u, Liber AB, Stockholm.

2015   Loewinger, Andrew P. & Lindsey, Michael K. (red.), International Franchise Sales Laws, 2 u., ABA Publishing, Chicago.

2014   O’Connor, Emily (red.), Using Franchising to Take Your Business International – ICC Services, Paris.

2014 Baer, John R.F., Fernlund, Anders, Grueneberg, Susan & LaFranchi, Jane W., Taking the Leap: Bringing a foreign brand to the United States, International Journal of Franchising Law, vol. 12, issue 10.

2014 Abell, Mark (red.), The Franchise Law Review, Law Business Research Ltd, London.

2010 Fernlund, Anders & Vlaming, Jacqueline W., Cleaning and maintenance, Hero, Marco (red.), International Franchising: a practitioner’s guide, Globe Business Publishing Ltd, London, s. 287 ff.

2006 Antonsson, Göran & Fernlund, Anders, Franchising: e-Commerce and Data Protection Issues in Sweden, International Journal of Franchising Law, vol. 4, issue 1.

2005 Axberg, Curt, Engström, Anders, Fernlund, Anders, Ottoson, Mats, Edvardsson, Gustav & Brodén, Perc, Franchising i praktiken, 2 u., Studentlitteratur, Lund.

2004   Mendelsohn, Martin (red.), International Encyclopedia of Franchising, 2 u., Richmond Law & Tax Ltd, Richmond UK.

2000 Fernlund, Anders, Harmonised Legislation on Franchise Disclosure and National Law: the Case of Sweden – Uniform Law Review, Vol. 5, Issue 4, Rom , s. 737–749.

1995 Fernlund, Anders, Varumärkets betydelse i franchising, Brand News nr 9/1995, Stockholm.

 


Utbildning

2018    Jur. dr.

1993     Högre RO-kurs i folkrätt

1988     Advokat

1985     Civ. ek.

1982     Jur. kand.


Uppdrag

Uppdrag i urval:

Svensk ledamot i European Franchise Federations Legal Committee;

Honorary President i EuroFranchiseLawyers;

Föredragande i Svensk Franchise Etiska nämnd;

Tidigare ordförande för Svenska Franchiseföreningen;

Tidigare ordinarie ledamot i Forskningsutskottet

 

 


Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1988

 


Språk

Svenska, engelska

 


Anders new

 • Adress:
  Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)
  Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
 • Direktnummer:
  0701-70 70 93
 • E-post:
  anders.fernlund@juridicum.su.se