Stockholm Centre for Commercial Law

Caroline Nordklint

Doktorand / Finansrätt

Forskningsområden: Skatteprocess; bevisrätt

Min forskning är särskilt inriktad på skatteprocessuella frågeställningar och bevisrätt. Mina intresseområden sträcker sig därutöver till skatterättsliga frågor och frågor inom den allmänna processrättens område. Det huvudsakliga arbetet upptas av ett avhandlingsprojekt beträffande bevisprövning, särskilt om bevisvärdering i skatteprocessen.


Resumé

Erfarenhet

2008-2011 Skattejurist Deloitte AB
2011- Doktorand i finansrätt Stockholms universitet

Publikationer

  • Artikel: Rätten att inte lämna ut uppgifter vid beslut om tredjemansrevision, Juridisk Tidskrift 2012/13, s. 414-425
  • Artikel: Osanna fakturor – några bevisrättsliga aspekter, Skattenytt, 2013, s. 122-128
  • Nationalrapport: Taxation of individuals and goods in Sweden upon cross border mobility, Nordic Tax Research Council, 2009.

Utbildning

2002-2007         Jur. kand.                  Stockholms universitet


Undervisning

Skatterätt, särskilt kurserna Skatterätt samt Internationell skatterätt.


Uppdrag

Kanslichef i Institutet Skatter & Rättssäkerhet (2013- )


Språk

Svenska, engelska, tyska