Stockholm Centre for Commercial Law

Elisabeth Ahlinder

jur.dr. /

Forskningsområden: Bedriver forskning inom allmän och speciell fastighetsrätt samt förmögenhetsrätt.


Resumé

Publikationer

Avhandling

2013 Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag – Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser, Jure AB, ak.avh. 2013

 Artiklar

2017 Business tenant protection – For whom? For what? How? Security of tenure within UK, Swedish and Australian law, Australian Property Law Journal (2017) Vol. 26, Nr 2, s.159-194. ​

Forskningssituationen inom den svenska fastighetsrätten, Juridisk Tidskrift nr 3 2016/17, s. 778-784.

2016 Negativ ränta – avtalstolkning i ränteunderlandet, Svensk Juristtidning nr 5 2016, s. 359-382

Ersättning till markägare vid upplåtelse av ledningsrätt till privata vinstdrivande aktörer för telekommunikationsändamål, ingår i Festskrift till Ronney Hagelberg, Jure AB, 2016, s. 9-36.

2015 Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egendom – något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga verkan, Juridisk Tidskrift nr 4 2014/15 s. 761-779.

2011 Har hyreslagens besittningsskyddsbrytande grunder ett inbördes hierarkiskt förhållande? Juridisk Tidskrift nr 3 2011/12, s. 576-583.

2010 Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moder- och dotterbolag, Juridisk Tidskrift nr 1 2010/11, s. 94-101.

 


Utbildning

2006              Jur. kand.       Stockholms universitet

2013              Jur. dr.           Stockholms universitet

 


Undervisning

Undervisar i civilrätt på kurserna grundkursen Civilrätt D, specialkursen Central fastighetsrätt och Examensarbete.


Språk

Svenska         modersmål

Engelska        flytande

Tyska             god förmåga