Stockholm Centre for Commercial Law

Elisabeth Ahlinder

Docent /

Forskningsområden: Bedriver forskning inom allmän och speciell fastighetsrätt (civilrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt) samt allmän förmögenhetsrätt.

Tidigare och pågående forskning omfattar frågor berörande panträtt, formkrav, hyresrätt, bostadsrätt, expropriation, plan- och bygglagen, ledningsrätt, mänskliga fri- och rättigheter, avtalstolkning samt komparativ rätt.


Resumé

Publikationer

Avhandling

2013 Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag – Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser, Jure AB, ak.avh. 2013

Artiklar

Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta, 2019, Insolvensrättslig tidskrift, Nr 3, s. 11-32.

Fair Compensation for Telecom Rights in Land in Sweden and the UK. 2018, European Property Law Journal, Vol. 7, nr 1, s. 32-62 (Refereegranskat)

Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor, 2018, Juridisk Tidskrift, nr 2, s. 372-395 (Refereegranskat)

2017 Business tenant protection – For whom? For what? How? Security of tenure within UK, Swedish and Australian law, Australian Property Law Journal (2017) Vol. 26, Nr 2, s.159-194. ​

Forskningssituationen inom den svenska fastighetsrätten, Juridisk Tidskrift nr 3 2016/17, s. 778-784.

2016 Negativ ränta – avtalstolkning i ränteunderlandet, Svensk Juristtidning nr 5 2016, s. 359-382

Ersättning till markägare vid upplåtelse av ledningsrätt till privata vinstdrivande aktörer för telekommunikationsändamål, ingår i Festskrift till Ronney Hagelberg, Jure AB, 2016, s. 9-36.

2015 Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egendom – något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga verkan, Juridisk Tidskrift nr 4 2014/15 s. 761-779.

2011 Har hyreslagens besittningsskyddsbrytande grunder ett inbördes hierarkiskt förhållande? Juridisk Tidskrift nr 3 2011/12, s. 576-583.

2010 Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moder- och dotterbolag, Juridisk Tidskrift nr 1 2010/11, s. 94-101.

 


Utbildning

2006              Jur. kand.       Stockholms universitet

2013              Jur. dr.           Stockholms universitet

 


Undervisning

Kursföreståndare för grundkursen Civilrätt D samt för specialkursen Central fastighetsrätt på juristprogrammet.

Undervisar på kurserna Civilrätt D, Central fastighetsrätt, Kommersiell avtalsrätt samt och handleder och examinerar studenter på kursen Examensarbete.


Uppdrag

Ordinarie ledamot i Utbildningsutskottet, Stiftelsen av den 28 oktober 1982 samt Hyresrättsliga diskussionsklubben, ideell förening (HDK)


Språk

Svenska         modersmål

Engelska        flytande

Tyska             god förmåga