Stockholm Centre for Commercial Law

Fredrik Sandberg

Doktorand /

Forskningsområden: Skadeståndsrätt, försäkringsavtalsrätt och personuppgiftsskydd.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om rätten till ersättning vid överträdelser av personuppgiftsskyddet. I fokus är främst hur skadeståndsrätt och försäkring samspelar med regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR).

 


Resumé

Erfarenhet

1996-1997 North Carolina State University
1998-2003 Juristprogrammet
2003-2005 Tingsnotarie Huddinge tingsrätt
2007-2011 Kronofogde
2011-2018 Försäkringsjurist If Skadeförsäkring AB
2017- Ledamot Patientskadenämnden
2018- Doktorand Stockholms universitet