Stockholm Centre for Commercial Law

Gertrud Lennander

Senior Visiting Fellow /

Forskningsområden: Insolvensrätt; krediträtt; allmän förmögenhetsrätt

Efter min pensionering från Högsta domstolen har jag återvänt till Universitetet, där jag bedriver forskning inom insolvensrätt och allmän förmögenhetsrätt, bl.a. angående olika rättsliga företeelser i gränsområdet mellan sakrätt och obligationsrätt.


Resumé

Erfarenhet

 

1967-1969    Tingstjänstgöring Uppsala läns norra domsagas häradsrätt
1977-1982 Docent i civilrätt, m.m. Stockholms universitet
1982-1992  Professor i civilrätt Stockholms universitet
1992-2010 Justitieråd Högsta domstolen

Publikationer

Publikationer i urval:

 • Ak. avh.: Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom, Sthlm 1977
 • Lärobok: Kredit och säkerhet, 11 uppl. Uppsala 2015
 • Monografi: Återvinning i konkurs, 4 uppl. Sthlm 2013

 

Visa publikationer m.m.


Utbildning

1967 Jur. kand. Lunds universitet
1977 Jur. doktor Stockholms universitet

Uppdrag

Uppdrag i urval:

 • Medarbetare i Karnov, Svensk Lagsamling med kommentarer, 3-5 kap. konkurslagen (1996- )
 • V. ordf. i Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut (2008-2014)
 • Ordf. i Ekmanstiftelserna (2017-; v. ordf. 2009-2017)
 • Ledamot i styrelsen för Stockholms universitet (1994-2000; v. ordf. 1998-2000)
 • Ordförande i Överklagandenämnden för högskolan (2002-2007)
 • Sakkunnig och expert i ett antal statliga utredningar (bl.a. insolvensutredningen 1988-1992)
 • Ledamot i redaktionsrådet för Juridisk Tidskrift (1990-1998)
 • Ledamot i styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning (1993-2010)
 • Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Juridiska Biblioteket i Stockholm (1993-2012; ordf. 2008-2012)
 • Ledamot i styrelsen för Harry Axelson Iohnsons Fond för Rättsvetenskaplig Forskning (1994-2013; ordf. 2010-2013)