Stockholm Centre for Commercial Law

Gustaf Sjöberg

Professor / Finansmarknadsrätt

Forskningsområden: Finansmarknadsrätt, bolagsrätt och rättsekonomi


Resumé

Erfarenhet

 • Tingstjänstgöring vid Gävle tingsrätt, 1986-1988
 • Domarutbildning, Svea hovrätt och tingsrätter, 1989-1993
 • Sekreterare i Bankkriskommittén, 1993-1995
 • Huvudsekreterare i Banklagskommittén, 1995-2000
 • Doktorand i bolagsrätt, 2001-2007
 • Forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law, sedan 2008
 • Gästforskare vid University of Oxford, 2012/2013
 • Prefekt Juridiska institutionen, Stockholms universitet, sedan 2018

CV


Publikationer

I urval:

Rättsekonomisk tolkning av aktiebolagslagen (Using Law and Economics to Interpret the Companies Act), Nordisk Tidskrift for Selskabsret 2002:2 s. 194.

Tvångsinlösen (Compulsory Share Purchase), academic dissertation, 504 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2007.

Statlig reglering av handel med aktier (Government Regulation of Share Trading), 30 pages, together with ekonomie doktor Lars Hörngren, published in the antology Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad (Regulatory Issues on a Changed Capital Market), Corporate Governance Forum, Stockholm 2009.

Handling Systemically Important Banks in Distress – Some Thoughts from a Swedish Perspective, 24 pages, European Business Organization Law Review, 2011, 12:227-250.

Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips (Scientific Demands on Theses in Legal Science – Concrete Tips) 64 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2018. Tillsammans med Anna Kaldal.

Reglering av banker (Regulating Banks), academic dissertation, 527 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2018.

Komplett lista

 


Utbildning

1985 Juristexamen, Uppsala universitet
Hösten 1985 Juridikstudier vid University of Minnesota
1993 Hovrättsassessor
2007 Juris doktor i civilrätt vid Stockholms universitet
2008 Docent i civilrätt vid Stockholms universitet

2018                     Filosofie doktor i rättsvetenskap vid Lunds universitet


Undervisning

Bolagsrätt och finansiell reglering.


Uppdrag

 • Flera statliga utredningar på det finansiella området.
 • Ledamot av Finansinspektionens styrelse, 2007-2017.
 • Ledare för forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law, sedan januari 2009.

CV


Språk

Svenska och engelska


gustaf