Stockholm Centre for Commercial Law

Gustaf Sjöberg

Professor / Finansmarknadsrätt

Forskningsområden: Finansmarknadsrätt, bolagsrätt och rättsekonomi


Resumé

Erfarenhet

 • Tingstjänstgöring vid Gävle tingsrätt, 1986-1988
 • Svea hovrätt och tingsrätter, 1989-1993
 • Sekreterare i Bankkriskommittén, 1993-1995
 • Huvudsekreterare i Banklagskommittén, 1995-2000
 • Doktorand i bolagsrätt, 2001-2007
 • Forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law, sedan sommaren 2008
 • Gästforskare vid University of Oxford, 2012/2013

CV


Publikationer

I urval:

Bank- och Finansinspektionens verksamhet 1980-1993 (An Account of the Operations of the Bank and Financial Supervisory Authority during the period 1980-1993), 32 pages. In the book Bankkrisen (The Banking Crisis) published by Bankkriskommittén, Stockholm 1994, Fritzes förlag.

Brottslig och vårdslös kreditgivning 1980- (Criminal and Negligent Lending 1980-), 202 pages. In the book Bankerna under krisen (The Banks during the Crisis) published by Bankkriskommittén, Stockholm 1995, Fritzes förlag.

Rättsekonomisk tolkning av aktiebolagslagen (Using Law and Economics to Interpret the Companies Act), Nordisk Tidskrift for Selskabsret 2002:2 s. 194.

Nödkrediter enligt riksbankslagen (Emergency Liquidity Support under the Riksbank Act), 18 pages, Juridisk Tidskrift 2003–04 s. 823.

Tvångsinlösen (Compulsory Share Purchase), academic dissertation, 504 pages, Iure förlag AB, Stockholm 2007.

Lender of Last Resort, 18 pages, published in the antology Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållanden (Financial Crises – Payment Systems and Debt Relations), Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 2009.

Statlig reglering av handel med aktier (Government Regulation of Share Trading), 30 pages, together with ekonomie doktor Lars Hörngren, published in the antology Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad (Regulatory Issues on a Changed Capital Market), Corporate Governance Forum, Stockholm 2009.

Handling Systemically Important Banks in Distress – Some Thoughts from a Swedish Perspective, 24 pages, European Business Organization Law Review, 2011, 12:227-250.

Komplett lista

 


Utbildning

1985 Juristexamen, Uppsala universitet
Hösten 1985 Juridikstudier vid University of Minnesota
1993 Hovrättsassessor
2007 Juris doktor i civilrätt vid Stockholms universitet
2008 Docent i civilrätt vid Stockholms universitet

Undervisning

Universitetslektor i finansiell reglering vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.


Uppdrag

 • Flera statliga utredningar på det finansiella området.
 • Ledamot av Finansinspektionens styrelse, 2007-2017.
 • Ledare för forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law, sedan januari 2009.

CV


Språk

Svenska och engelska


gustaf

 • Adress:
  Universitetsvägen 10C
  109 61 Stockholm
 • Direktnummer:
  +46 (0)8 - 16 39 72 / +46 (0)26 - 99 091
 • Faxnummer:
  +46 (0)8-16 2566
 • E-post:
  gustaf.sjoberg@juridicum.su.se