Stockholm Centre for Commercial Law

Marianne M. Rødvei Aagaard

Universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt (vikariat) / Civilrätt/allmän förmögenhetsrätt


Resumé

Erfarenhet

2019-                   Universitetslektor i Allmän förmögenhetsrätt(vikariat), Stockholms Universitet

2018–2019         Universitetsadjunkt i handelsrätt, Uppsala Universitet

2018                    Biträdande jurist, Wikborg Rein AS, Bergen

2013 – 2018      Doktorand i rättsvetenskap, Universitetet i Bergen

2012–2013        Biträdande jurist, Wikborg Rein AS, Bergen

2011                    Biträdande jurist, Barentz Advokat AS, Tromsø


Publikationer

Restitusjon: om virkninger av formuerettslig ugyldighet, Cappelen Damm akademisk, Oslo 2019

Virkninger av formuerettslig ugyldighet : særlig om restitusjonskrav og ugyldighetens tingsrettslige virkninger, Bergen 2018 (doktorsavhandling)

Kommentar til advokatene Berge og Stensholdts artikkel i Jussens Venner 2/2018, Jussens Venner, 2018(04), s. 250–267.


Utbildning

2018       Ph.D. i rättsvetenskap, Universitetet i Bergen

2013       Advokat, Norge

2011       Master i Rättsvetenskap, Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Tromsø


Undervisning

Civilrätt A, examensarbetet


Språk

Norska, engelska, svenska