Stockholm Centre for Commercial Law

Sara Göthlin

Doktorand / Rangordning av fordringar inom samma förmånsrättsliga kategori

Forskningsområden: Förmögenhetsrätt

Projektet handlar om avtal om rangordning av fordringar och därtill hörande frågor. Efterställning av skuld undersöks utifrån fordringsrätt, insolvensrätt och näringsrätt.


Resumé

Publikationer

The Green Promise – Contract Law and Sustainable Purpose Bonds, JT 2018/19 Nr 3 s 567 (expertgranskad artikel).


Utbildning

Jur. kand. Uppsala Universitet 2004

Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge 2004 – 2009

Advokat, delägare, Advokatfirman Törngren Magnell 2009 – 2018

 


Språk

Svenska och engelska.


Sara-Göthlin