Stockholm Centre for Commercial Law

Tove Lindgren

Doktorand / Civilrätt

Forskningsområden: Forskningsområde familjerätt/allmän förmögenhetsrätt

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag betydelsen av närståendeelementet i förmögenhetsrätten.


Resumé

Erfarenhet

2009-2011 Amanuens, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

2012-2013 Biträdande jurist, Advokatfirman Westermark Anjou

2013-2014 Jurist, Salomonsson Agency

2014-2016 Biträdande jurist, Advokatfirman Westermark Anjou


Publikationer

Kan skadeståndsfordringar på grund av kränkningar av rättigheter i Europakonventionen preskriberas?, Juridisk Publikation 2012, s. 43-64.

Ny nationell regel om skadestånd grundade på Europakonventionen – särskilt om preskription, Affärsjuridiska uppsatser Vingestipendiet, 2012.


Utbildning

2007-2012 Juristprogrammet


Språk

Svenska och engelska