Stockholm Centre for Commercial Law

Jessica Östberg

Jur. dr. / Civilrätt

Forskningsområden: Bolagsrätt

Mitt intresseområde spänner över hela associationsrätten och i viss utsträckning aktiemarknadsrätten.

Jag är lärare på och kursföreståndare för grundkursen i associationsrätt samt för kursen Försäkringjuridik för aktuarier. Vidare föreläser jag i associationsrätt på ”Jöken”. Jag handleder och examinerar härtill examensarbeten inom såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt.

Hittills har min forskning främst varit inriktad på bolagsledningens och aktieägares plikter och ansvar.  Min doktorsavhandling behandlar styrelseledamöters lojalitetsplikt. Under perioden september 2017-augusti 2018 var jag s.k. Post Doc-Fellow vid University of Oxford (Christi Church College). Jag påbörjade där ett projekt som rör vinstsyftet i aktiebolagslagen och förhållandet till hållbart företagande.

 


Resumé

Erfarenhet

1997                   Trainee Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
1997–1999 Tingsnotarie Stockholms tingsrätt
1999-2006     Biträdande jurist (advokat) Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
2006-2007 Bolagsjurist AB Svenska Spel
2007-2009  Biträdande jurist (advokat) Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
2009-2014                 Undervisning i associationsrätt (doktorand) Stockholms universitet samt vid andra lärosäten och privata institutioner
2014 – Undervisning i associationsrätt (lektor) Stockholms universitet samt vid andra lärosäten och privata institutioner
 2017-2018 Postdoktor Christ Church, University of Oxford

Publikationer

Avhandling

Styrelseledamöters Lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter, Jure AB, 2016.

Artiklar

Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer, JT nr 2 2012/13 s. 381.

Något om skyldigheten att iaktta bolagets intresse vid insolvens, Festskrift till Lars Pehrson, Jure AB, 2016.

Om aktieägares lojalitetsplikt, SvJT 2018 s. 265 ff.

Något om framtida medlemmats intresse och SAS-principen i ljuset av NJA 2013 s. 117, publicerad i Bostadsrättsboken.

Till frågan om behörighet och befogenhet i ljuset av hovrättspraxis, JT nr 2 2019/2020.

Svensk rättspraxis i associationsrätt 2001-2010, SvJT 2019 s. 1125 ff.

Några tankar om aktiebolagslagens vinstsyfte, Vänbok till Anders Lagerstedt, Jure AB, 2020, s. 209-230.


Utbildning

 2009-2016 Jur. dr. Stockholms universitet
1992-1997         Jur. kand. Stockholms universitet
1995-1996 Studier i rättshistoria, EU-rätt, folkrätt och civilrätt Freie Universität Berlin

 


Undervisning

  • Grundkursen i associationsrätt och specialkursen i bolagsrätt vid Stockholms universitet
  • Undervisning i associationsrätt vid andra lärosäten och privata institutioner

Uppdrag

Styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law (2020- )

Styrelseledamot i advokat Otto Rydbecks minnesfond och insamlingsstiftelse

Ledamot i Tillsynsnämnden för revisorer vid Revisorsinspektionen (2017- )

Avdelningsledare i forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law (2013- )

Medlem i Akademiska rådet, Juridisk Publikation (2012- )

Medlem i European Law Institute (ELI) (2012- )


Språk

Svenska, engelska, tyska