Stockholm Centre for Commercial Law

Jessica Östberg

Jur. dr. / Civilrätt

Forskningsområden: Bolagsrätt

Mitt intresseområde omfattar hela associationsrätten, men forskningen är i dagsläget inriktad på frågeställningar inom bolagsrätten. Det huvudsakliga arbetet upptas av ett avhandlingsprojekt som rör lojalitetsplikten för styrelseledamöter i aktiebolag. Huvudsyftet är att utreda och analysera lojalitetspliktens närmare omfattning och innebörd. Särskilt fokus ägnas frågor rörande förbudet för styrelseledamöter att utnyttja affärsmöjligheter inom bolagets verksamhetsområde.


Resumé

Erfarenhet

1997                   Trainee Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
1997–1999 Tingsnotarie Stockholms tingsrätt
1999-2006     Biträdande jurist (advokat) Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
2006-2007 Bolagsjurist AB Svenska Spel
2007-2009  Biträdande jurist (advokat) Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
2009-                 Konsultverksamhet (bolagsrätt) Stockholms universitet
 2009-2014 Undervisning i associationsrätt (doktorand) Stockholms universitet samt vid andra lärosäten och privata institutioner
 2014 – Undervisning i associationsrätt (lektor) Stockholms universitet samt vid andra lärosäten och privata institutioner

 


Publikationer

  • Avhandling: Styrelseledamöters Lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter, Jure AB, 2016.
  • Artikel: Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer, JT nr 2 2012/13 s. 381.

Utbildning

 2009-2016 Jur. dr. Stockholms universitet
1992-1997         Jur. kand. Stockholms universitet
1995-1996 Studier i rättshistoria, EU-rätt, folkrätt och civilrätt Freie Universität Berlin

 


Undervisning

  • Grundkursen i associationsrätt och specialkursen i bolagsrätt vid Stockholms universitet
  • Undervisning i associationsrätt vid andra lärosäten och privata institutioner

Uppdrag

Ledamot i forskningsavdelningen för hållbart företagande vid Stockholm Centre for Commercial Law (2016- )

Sekreterare i styrelsen för Prebona AB (publ) samt Nanexa AB (publ) (2015- )

Biträdande avdelningsledare i forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law (2013- )

Medlem i Akademiska rådet, Juridisk Publikation (2012- )

Medlem i European Law Institute (ELI) (2012- )

Medlem i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB’s stipendiekommittée (2011- )

 

 


Språk

Svenska, engelska, tyska