Stockholm Centre for Commercial Law

Jessika van der Sluijs

Professor / Civilrätt

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; fordringsrätt; allmän rättslära.

Det pågående projektet har arbetsnamnet ”Soft law – ett internationellt koncept i en nationell kontext.”


Resumé

Erfarenhet

 

1999-2006    Doktorand, Juridiska fakulteten Stockholms universitet
2006       Universitetsadjunkt Örebro universitet
2006-2007 Forskare och gästlärare, Juridicum Stockholms universitet
2008-    Forskare och gästlärare, Stockholm Centre for Commercial Law Stockholms universitet
2013-  Universitetslektor, Rättsvetenskap Stockholms universitet

Publikationer

I urval:

Böcker

Avhandling ”Direktkrav vid ansvarsförsäkring”, Stockholm, Jure (2006).

Studier i försäkringsrätt, Stockholm, Jure (2011).

”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan näringsrätt, civilrätt och soft law”, Stockholm, Jure (2013).

Artiklar

”Direktkrav vid ansvarsförsäkring enligt den nya försäkringsavtalslagen”, SvJT 2006.   (Tillsammans med professor Svante O. Johansson).

”Reglering av tredje mans rätt till egendomsersättning enligt FAL och Säkerhetsrättslagen”, Publicerad i skriften ”Uppsatser om försäkringsavtalslagen”, Jure 2009.

“Carnegiedomen”, Stockholm Centre for Commercial Law:s årsskrift 2009.

”Soft Law-reglering av försäkringsrätten”, nedkortad version för JT 2010/2011. Peer reviewed.

”När är en försäkringstagare ”verklig ägare” till en bil i försäkringsvillkorens mening?”, JT nr 1 2010/2011.

”Soft Law-reglering av försäkringsrätten”, Publicerad i skriften Studier i försäkringsrätt (2011).

”Täcker ansvarsförsäkring ersättningsskyldighet som omfattas av viten?”, publicerad i skriften Studier i försäkringsrätt (2011).

”Utgör en vitesklausul en ansvarsbegränsning och i så fall mot vem?” JT nr 1 2011/2012.

”Harmonization of soft law or harmonization through soft law in order to empower the European Consumer”, ERT 2011.

“NJA 2011 s. 454 (Diskmaskinsfallet) ur ett skadestånds- och försäkringsperspektiv”, SCCL:s skriftserie.

“Moral Hazard within Liability Insurance – A Problem Inventory”. Sc.St.L. vol 57 (2012).

”Försäkringsfall och täckningsprinciperna”. Publiceras i skriften ”Uppsatser om ansvarsförsäkring”, Jure 2012.

”Från ’att tänka som en jurist’ till ’att vara en jurist’: några förslag till reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet”, JT nr 3 2012/2013 tillsammans med prof. Mauro Zamboni.


Utbildning

 

1997                                         Jur. kand., Stockholms universitet
2006                                         Juris doktor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Undervisning

Allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, försäkringsavtalsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt, allmän rättslära (soft law).


Uppdrag

 

2007-  Medlem i Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning
2008- Avdelningsledare för forskningspanelen i försäkringsrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law
2008- Medlem i vetenskapliga rådet, Stockholm Centre for Commercial Law
2009-       Innehavare av ”den vetenskapliga stolen” i styrelsen för Försäkringsjuridiska föreningen
2010-           Ledamot i särskilda utskottet, SCCL
2012-    Stiftelsen juridisk fakultetslitteratur
2013- Institutionsstyrelsen, Juridicum

Medlemskap

Försäkringsjuridiska föreningen


Språk

Svenska, engelska


Jessika-van-der-Sluijs