Stockholm Centre for Commercial Law

Jori Munukka

Professor / Civilrätt

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt, konsumenträtt och fastighetsrätt


Resumé

Erfarenhet

1996 jur. kand Stockholms universitet
1999                    tingsnotarie Eskilstuna tingsrätt
2007                    jur. dr Stockholms universitet
2009                    docent Stockholms universitet
2011                    professor Stockholms universitet

Publikationer

 • Köprättslig detentionsrätt. 1990 års köplags innehållanderättsregler (The Right to Withhold Performance in the Law of Sale of Goods Accor­ding to the 1990 Sale of Goods Act), Affärsjuridiska uppsatser 1996/97, Iustus, Uppsala 1997, s. 211–351.
 • Kontraktuell lojalitetsplikt (Contractual Duty of Loyalty), Stockholm 2007.
 • Transnational Principles in Swedish Case Law – PICC, PECL and DCFR, Scandinavian Studies in Law, vol. 57, Commercial Law (2012), s. 229–252.
 • Skadeståndsansvar för lägenheten: Komplexa ansvarsmönster (Tort Liability for the Apartment: Complex Liability Patterns), Wängberg H.-Å., Munukka J. & Baheru H. (red.), Hyresgästens skadeståndsansvar – i ljuset av Diskmaskinsmålet NJA 2011 s. 454, Stockholm 2012, s. 53–82.
 • Avtalsrätt och standardavtal (Contract Law and Standard Form Contracts), Perméus A. & Lindberg D., IT-avtal. En kommentar till IT-branschens standardavtal, under medverkan av Munukka J., Myrhed A. & Schibler T., Stockholm 2013, s. 1–62.

Visa fler publikationer m.m.


Undervisning

Allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, fordringsrätt, konsumenträtt, skadeståndsrätt, rättsteori


Uppdrag

 • Avdelningsledare för forskningsavdelningen i fastighetsrätt vid SCCL
 • Ledamot i forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt vid SCCL
 • Ledamot i forskningsavdelningen för skadeståndsrätt vid SCCL
 • Rättsfallsredaktör för Juridisk Tidskrift
 • Medlem i nätverket Nordic Restatement of Contract Law
 • Medlem i nätverket Avtalslagen 100 år
 • Biträde åt Justitiedepartementet, L2, vid analysen av EU-kommissionens förslag till en gemensam europeisk köplag

Språk

Svenska, engelska, franska (läsförståelse), finska (läsförståelse)


Jori-Munukka

 • Adress:
  Universitetsvägen 10C
  109 61 Stockholm
 • Direktnummer:
  +46 (0)8 - 16 20 64
 • Faxnummer:
  +46 (0)8-16 25 66
 • E-post:
  jori.munukka@juridicum.su.se