Stockholm Centre for Commercial Law

Mårten Schultz

Professor / Civilrätt

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; komparativ rätt, mänskliga rättigheter

Jag forskar inom förmögenhetsrätt, med inriktning på skadeståndsrätt och utomkontraktuella obligationer, samt obehörig vinst. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.

För deltagare i skadeståndsrättsligt seminarium 26/8, klicka här: Epidemi och ersättning


Resumé

Publikationer

I urval:

  • Kausalitet (2007)
  • Kränkning (2008)
  • Adekvansläran (2010)
  • Ersättningar i skuggan av brott (under utgivning, 2013)

Utbildning

1997            Jur. kand. Stockholms universitet
1998  Fil. kand. Stockholms universitet
2007   Jur. dr. Stockholms universitet

Undervisning

Allmän förmögenhetsrätt, särskilt på Civilrätt A, straffrätt, samt specialskursen i skadeståndsrätt.


Uppdrag

Internt

Ledamot av Institutionsstyrelsen

 

Externt

Ledamot av Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning

Ledamot av styrelsen för Vårdanalys

Ledamot av Domstolsakademins råd

Ledamot av Ecpats rättsliga råd

Stiftelsen Juridiska Biblioteket

Ordförande för (och grundare av) Institutet för Juridik och Internet


Språk

Svenska, engelska