Stockholm Centre for Commercial Law

Patrik Schöldström

Docent / Processrätt

Forskningsområden: Processrätt och skiljedomsrätt. Allmän civilrätt, kontrakts- och skadeståndsrätt, fordringsrätt, bank- och värdepappersrätt, försäkringsrätt.

Min forskning är inriktad på processrätt, i synnerhet skiljedomsrätt och civilprocessrätt. För närvarande skriver jag en kort och enkel bok för praktiskt bruk om processande och dömande i dispositiva tvistemål.


Resumé

Erfarenhet

 

2016 föreståndare Stockholm Centre for Commercial Law
2014 docent Stockholms universitet
2008- hovrättsråd Svea hovrätt (tjänstledig)
2003-08 advokat/delägare Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå​
1999-02 bitr. jur. Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå​
1999-00 hovrättsassessor Svea hovrätt
1990-99 hovrättsfiskal Svea hovrätt
1998 jur. dr. Stockholms universitet
1987-89 tingsnotarie Södra Roslags tingsrätt

 


Publikationer

Doktorsavhandling: The Arbitrator’s Mandate. A Comparative Study of Relationships in Commercial Arbitration under the Laws of England, Germany, Sweden and Switzerland (1998).

Artiklar m.m. i framför allt skiljedomsrätt och processrätt.


Utbildning

1998    Jur. dr. Stockholms universitet
1987 Jur. kand. Stockholms universitet

 


Uppdrag

  • Medverkan i ett antal svenska och internationella skiljeförfaran­den (ad hoc och institutionella) i egenskap av ombud och skilje­man (ordförande, ensam skiljeman och partsutsedd).
  • Expert i Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37).
  • Lärare, uppsatshandledare och examinator i framför allt skilje­doms- och processrätt vid Stockholms universitet sedan år 1983; f.d. kursföreståndare för specialkursen i skiljedomsrätt.

Språk

Flytande engelska. Läser franska, spanska och tyska.