Stockholm Centre for Commercial Law

Stina Bratt

Doktorand / Civilrätt

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt, kontraktsrätt

Min forskning är inriktad på skadestånd i och utanför avtalsförhållanden (inom- och utomobligatoriskt skadeståndsansvar). Arbetet består huvudsakligen av ett avhandlingsprojekt där jag undersöker sammanflätnings- och överlappningsproblem i skadeståndsrätten och kontraktsrätten, med särskilt fokus på utomobligatoriskt skadeståndsansvar i kontraktskedjor.


Resumé

Erfarenhet

Juristprogrammet, Stockholms universitet 2012-2016

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 2016-2017

Doktorand, Stockholms universitet 2017-


Publikationer

Skiljeklausuler och utomobligatoriska skadeståndsanspråk – Piercing the Contractual Veil?, JT 2017-18, s. 702-718.

Bratt, Stina, Meddelanderisk – förseningsrisk och bevisning i partskommunikation, JT 2016/17 s. 43-67.

Bratt, Stina, Meddelanderisk – Risken för försening och förvanskning av rättshandlingar, Affärsjuridiska uppsatser 2016, Uppsala 2016.


  • Adress:
    Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
  • Direktnummer:
    +46 (8) 16 26 34
  • E-post:
    Stina.Bratt@juridicum.su.se