Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt

Avdelningsledare: Advokat Urban Båvestam, Kanter Advokatbyrå samt Jur. dr. Jessica Östberg, Stockholms universitet

Avdelningens ledamöter består både av akademiker och yrkesverksamma jurister.

Avdelningen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom bolags- och värdepappersrätt.

Avdelningen ingår i ett nordiskt nätverk av forskare inom de bolagsrättsliga och börsrättsliga områdena.

Därutöver ordnar avdelningen återkommande konferenser och kvällsseminarier för forskare och praktiskt verksamma jurister, vilka bl.a. resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie.