Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt

Advokat Urban Båvestam, avdelningsledare

Jur. dr. Jessica Östberg, avdelningsledare

Chefsjurist Lars Afrell

Professor Jan Andersson

Jur. dr, lektor, Hanna Almlöf

Universitetslektor Herbert Jacobson

Advokat, jur. dr Svante Johansson

Advokat Johan Josjö

Justitierådet Ann-Christine Lindeblad

Professor Lars Pehrson

Advokat Hans Schedin

Advokat Erik Sjöman

Adj. professor, ekon. lic. Rolf Skog

Advokat och adj. prof. Carl Svernlöv

Advokat Patrik Marcelius

Direktör Hans Wibom

Senior Legal Adviser Anne Wigart

Jur. dr, advokat Ola Åhman

Jur. dr. Elif Härkönen

Justitierådet Johan Danelius