Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för entreprenadrätt

Avdelningsledare: Professor Per Samuelsson, Lunds universitet

Byggsektorn har stor betydelse i samhället. Från juridisk synpunkt framträder olika uppdragsrelationer som centrala. Avdelningen är särskilt inriktad på betydelsefulla problemställningar som aktualiseras i sådana, men bevakar även för byggsektorn specifika upphandlings- och försäkringsrättsliga spörsmål. Utvecklingen inom rättspraxis följs upp fortlöpande och ingående.

Forskningsavdelningens ledamöter består av praktiker och akademiker med särskilt intresse för den rättsliga utvecklingen inom byggsektorn.

Många frågor som behandlas i denna avdelning har naturlig anknytning till i synnerhet avdelningarna för allmän förmögenhetsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Seminarieverksamhet planeras därför i nära samverkan särskilt med den förstnämnda forskningsavdelningen.