Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för europarätt        Ulf-Bernitz

Avdelningsledare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet

Avdelningen är särskilt inriktad på relationen mellan EU-rätten och den kommersiella rätten i vid mening, bland annat förhållandet till svensk rätt. Avdelningen observerar även det europeiska rättighetsskyddet, både unionsrättsligt och konventionsrättsligt inom ramen för Europakonventionen.