Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningavdelningen för europarätt

Professor Ulf Bernitz, avdelningsledare

Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt

Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed

Justitierådet Kerstin Calissendorff

Advokat Johan Coyet

Professor Lars Pehrson

Docent Patricia Shaughnessy

Generaladvokat Nils Wahl