Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för fastighetsrättJori-Munukka

Avdelningsledare: Professor Jori Munukka, Stockholms universitet

Inom forskningsavdelningen bedrivs seminarie-, konferens- och publikationsverksamhet med anknytning till det fastighetsrättsliga området. Verksamheten bedrivs i samverkan med främst Hyresrättsliga diskussionsklubben, Ideell förening (HDK), och emellanåt i samverkan med andra forskningsavdelningar, såsom Förmögenhetsrätts-, Skadeståndsrätts- och Entreprenadrättsavdelningarna.

HDK är en ideell förening som är självfinansierande genom frivilliga medlemsavgifter och organisationers bekostande av seminarier i egenskap av seminarievärdar. HDK leds av f.d. hyresrådet och chefen för Hyresnämnden i Stockholm Håkan Julius. I HDK ägnas intresset primärt åt hyres- och bostadsrättsfrågor, i såväl bostads- som lokalhänseende. Här möts i öppen debatt forskare, domare, organisationsjurister, advokater och lagstiftare, med representanter för nyttjanderättshavare, fastighetsägare och samhällslivet.

Inom avdelningen hålls årligen cirka fem seminarier, i regel i SCCL:s lokaler på universitetsområdet i Frescati, men också hos organisationer på bostadsmarknaden eller i andra lokaler. Verksamhetens publikationer hittills är Julius, Munukka & Baheru (red.), Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden (2019), Tore Ljungkvist, Skälig hyra (2015), och Wängberg, Munukka & Baheru (red.), Hyresgästens skadeståndsansvar (2012).