Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt

Professor Gustaf Sjöberg, avdelningsledare

Chefsjurist Lars Afrell

Chief Compliance Officer Pål Bergström

Finansrådet Aino Bunge

Jur. dr Kelly Chen

Generaldirektör Sonja Daltung

Jur. dr Henric Falkman

Chefekonom Tomas Flodén

Chefsjurist Eric Frieberg

Advokat Johan Gernandt

Professor emeritus Lars Gorton

Advokat Dan Hanqvist

Senior rådgivare Per Håkansson

Senior rådgivare Lars Hörngren

Head of Group Compliance Gent Jansson

Doktorand Tobias E. Johansson

Professor Jan Kleineman

Professor Peter Melz

Professor Göran Millqvist

Advokat Robert Ohlsson

Jur. dr Thomas Ordeberg

Rådgivare, jur.dr Magnus Schmauch

Docent Sideek Mohamed Seyad

Professor Per Strömberg

Generaldirektör Erik Thedéen

Direktör Gabriel Urwitz

Senior jurist Aron Verständig

Professor Staffan Viotti

Ekon. dr Mikael Wendschlag

Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen