Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för försäkringsrättJessika-van-der-Sluijs

Avdelningsledare: Professor Jessika van der Sluijs, Stockholms universitet

Avdelningen är inriktad på försäkringsrättsliga frågor i vid bemärkelse och består av akademiker och praktiker. Avdelningen arrangerar två kvällsseminarier per termin på aktuella försäkringsrelaterade teman som förtjänar en närmare belysning. Vi arbetar även regelbundet tillsammans med andra forskningsavdelningar som t.ex. avdelningarna för finansmarknadsrätt och skadeståndsrätt. Exempel på seminarieteman som varit är ”Regress som affärsidé” och ”Solvens II. Ramlagstiftning på försäkringsområdet – hot eller möjlighet?”