Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningavdelningen för försäkringsrätt

Professor Jessika van der Sluijs, avdelningsledare

Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed

Docent Mia Carlsson

Professor emeritus Bill Dufwa (senior advisor)

Jur. dr Henric Falkman

Docent Marie-Louise Larsson

Direktör Johan Lundström

Advokat Rose-Marie Lundström

Professor Marcus Radetzki

Jur. dr Gabriella Sebardt