Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningsavdelningen för hållbart företagande

Advokat Biörn Riese, avdelningsledare

Jur. dr. Jessica Östberg

Jur. dr. h.c., Advokat Johan Gernandt