Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt

Ledare: Advokat Erik Selander, DLA Piper.

Till avdelningen är både akademiker och praktiker knutna.

Avdelningen anordnar seminarier och symposier inom områdena insolvensrätt och sakrätt i vid mening. Från senare år kan nämnas följande seminarier ”Besittning till kontopengar – Besittningsbegreppets innebörd straffrättsligt och civilrättsligt”; ”Kreditsäkerhet i intellektuella resurser – Bakgrund och samhälleliga förutsättningar”; ”Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet”; samt ”Fordrans uppkomst”.