Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt

Ledare: Advokat Erik Selander, DLA Piper samt docent och lektor Johan Sandstedt, Stockholms Universitet.

Till avdelningen är både akademiker och praktiker knutna.

Avdelningen anordnar seminarier och symposier inom områdena insolvensrätt och sakrätt i vid mening. Från senare år kan nämnas följande seminarier ”Besittning till kontopengar – Besittningsbegreppets innebörd straffrättsligt och civilrättsligt”; ”Kreditsäkerhet i intellektuella resurser – Bakgrund och samhälleliga förutsättningar”; ”Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet”; samt ”Fordrans uppkomst”.