Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt

Advokat Erik Selander, avdelningsledare

Professor Göran Millqvist

Professor Lars Heuman

Docent Johan Sandstedt

Docent Emil Elgebrant

Bitr. jurist Christoffer Monell

Jur. dr Per Henriksson

Doktorand Oskar Andrews

Advokat Carl Brodén

Departementsråd Tobias Eriksson

Advokat Emma Berglund

Mikael Kubu

Bankjurist Joseph Zamani