Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningavdelningen för medierätt

Professor Jan Rosén, avdelningsledare

Justitieombudsman, jur. dr Hans-Gunnar Axberger

Bolagsjurist Elisabeth Bill

Justitierådet Kerstin Calissendorff

Förläggare Stephan Carlsson

Advokat Peter Danowsky

Direktör och chefsjurist Per Hultengård

Advokat Helene Miksche

Generalsekreterare och advokat Anne Ramberg

Advokat Monique Wadsted

Advokat Stefan Widmark