Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningavdelningen för skadeståndsrätt

Professor Mårten Schultz, avdelningsledare

Professor, f.d. justitierådet Bertil Bengtsson

F.d. justitierådet Severin Blomstrand

Docent Mia Carlsson

Hovrättsrådet Anders Dereborg

Professor Bill Dufwa

Advokat Johannes Ericson

Försäkringsjurist Johan Gustafsson

Professor Jan Kleineman

Docent Fredric Korling

Doktorand Philip Mielnicki

Professor Jori Munukka

Professor Marcus Radetzki

Försäkringsrättsjurist Henrik Sandell

Advokat Per Sjödin

Professor Jessika van der Sluijs

F.d. försäkringsdirektör Erland Strömbäck

Försäkringsjurist Lars-Ivar Sölvinger

Doktorand Aron Verständig