Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning

Avdelningsledare: Advokat Axel Calissendorff, Calissendorff Advokatbyrå.

Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet, som bildades 1985, uppgick i SCCL 2005 som Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning. Avdelningen sammanför akademiker, domare och praktiskt verksamma jurister för att utforska aktuella spörsmål och samarbeta med forskning och utbildning i skiljedomsrätt avseende såväl svenska som internationella rättsförhållanden. Genom dessa aktiviteter främjar avdelningen utbyten av idéer, kunskap och erfarenheter inom tvistlösning i kommersiella och investeringstvister.

Avdelningen anordnar vetenskapliga föreläsningar, kurser och seminarier samt andra former av utbildning.
Avdelningen håller ett specialbibliotek vars bokbestånd är tillgängligt för forskare, studenter och andra intresserade.

I syfte att stödja forskningen inom ramen skiljeförfarande och annan tvistlösning har inletts ett samarbete mellan forskningsavdelningen och A1 Advokater, Bird & Bird, Cederquist, CERTA advokatbyrå, Delphi, DLA Piper, Gernandt & Danielsson, Hamilton, Hammarskiöld, Lindahl, Linklaters, Mannheimer Swartling, MAQS, Roschier, Sandart & Partners, Setterwalls, White & Case, Vinge, Wesslau Söderqvist och Wistrand.

Stöd bidrar till att finansiera den allmänna seminarieverksamheten som bedrivs vid forskningsavdelningen.