Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning

Axel Calissendorff, advokat, avdelningsledare

Christer Danielsson, advokat

Charlotta Falkman, advokat

Andreas von Goldbeck, universitetslektor, jur. dr

James Hope, solicitor-advocate, EU-advokat

Therese Isaksson, advokat

Daria Kozlowska Rautiainen, universitetslektor

Emilia Lundberg, advokat

Annette Magnusson, generalsekreterare för SCC Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Robin Oldenstam, advokat

Eric M. Runesson, advokat, adj. professor, jur. dr

Patrik Schöldström, docent, hovrättsråd, jur. dr

Monica Seifert Palmlund, doktorand

Erik Wernberg, advokat

Rikard Wikström-Hermansen, advokat