Stockholm Centre for Commercial Law

Avdelningsledamöter – Forskningavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning

Axel Calissendorff, advokat, avdelningsledare

Christer Danielsson, advokat

Charlotta Falkman, advokat

James Hope, solicitor-advocate, EU-advokat

Therese Isaksson, advokat

Daria Kozlowska Rautiainen, universitetslektor

Robin Oldenstam, advokat

Eric M. Runesson, justitieråd, adj. professor, jur. dr

Patrik Schöldström, docent, hovrättsråd, jur. dr

Monica Seifert Palmlund, doktorand

Erik Wernberg, advokat

Rikard Wikström-Hermansen, advokat