Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsprojekt

Inom Centret bedrivs många olika forskningsprojekt. En del projekt drivs av en enskild forskare, medan andra projekt sker i samarbete mellan flera forskare och med medverkan av praktiker. På denna sida finns några exempel på forskningsprojekt.

 

Tre kronor