Stockholm Centre for Commercial Law

OECD Corporate Governance and Company Law Database

Centret administrerar sedan 2003 i samarbete med OECD en databas om corporate governance-frågor, det som i Sverige kommit att benämnas bolagsstyrning. The OECD Corporate Governance and Company Law Database är en unik komparativ källa av information om corporate governance-relaterade lagar och andra regler i samtliga OECD:s medlemsländer. Databasen avser att fylla bristen på uppdaterad, korrekt och lättillgänglig information om regler och regelinitiativ på corporate governance-området.

Databasen bygger på information som tillhandahålls och kontrolleras av medlemsstaterna och uppdateras regelbundet. Innehållet är sorterat efter ett stort antal frågor, indelade i större grupper, och svaren innehåller såväl bolagsrättslig som annan typ av reglering i medlemsländerna. Databasen är än så länge endast tillgänglig med lösenord, men skall i framtiden göras allmänt tillgänglig.