Stockholm Centre for Commercial Law

Projekt som bedrivs av emeriterade professorer i Centrets lokaler

Professor Lars Gorton

Undersökning avser användningen av syndikerade lån. Undersökningen avser dels den yttre relationen till låntagaren, dels den inre relationen mellan långivarna. Rättspraxis saknas i stort sett i nordisk rätt, men såväl i engelsk som amerikansk och även i tysk och fransk rätt finns rättspraxis. Undersökningen kommer till viss del att innehålla material från icke-nordiska källor och till stor del att utgå från kontraktspraxis och från framför allt engelsk och ”amerikansk” rättspraxis. Undersökningen planeras ta ett par år.

 

Professor Lars Heuman

I projektet lagen om skiljeförfarande och UNCITRAL:s modellag undersöks vilka skillnader som föreligger mellan den svenska lagen och modellagen och om skillnaderna på några punkter är av sådan art och så betydelsefulla att det finns anledning för utländska parter att träffa avtal som gör modellagsregleringen tillämplig