Stockholm Centre for Commercial Law

Kontaktuppgifter

Postadress

Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm

Besöksadress

Universitetsvägen 10, Biblioteksbyggnad, plan 6 (Vägbeskrivning)

Fakturaadress

SCCL, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Postbox 50741, 202 70 Malmö

Organisationsnummer

202100-3062

SCCL:s kansli:

Tel: 08 16 24 99

E-post: sccl@juridicum.su.se

SCCL:s forskningsamanuenser:

Danijela Andric

Tel: +46 (0)8 16 24 99 | +46 (0) 739 071 002

E-post: danijela.andric@juridicum.su.se

Mohammed Smesem

Tel: +46 (0)8 16 35 48| +46 (0) 707451432

E-post: mohammed.smesem@juridicum.su.se

Joel Haldosén

Tel: +46 (0) 16 25 00

E-post: joel.haldosen@juridicum.su.se

 

Föreståndare

Göran Millqvist

Tel: + 46 (0)8 16 22 52

E-post: goran.millqvist@juridicum.su.se

Om du är intresserad av:

Att vara medlem i en forskningsavdelning eller delta vid ett seminarium: Kontakta respektive avdelningsledare direkt eller vänd dig till SCCL:s kansli för kontaktuppgifter.

Att vara gästforskare vid SCCL: Kontakta föreståndaren Göran Millqvist, tel: + 46 (0)8 16 22 52,

Ee-post: goran.millqvist@juridicum.su.se

Att vara med i Advokatvännerna: Kontakta ordförande i Advokatvännernas arbetsutskott advokat Bengt Bolin, e-post: bengt.bolin@lindahl.se

Att vara med i Bolagsvännerna: Kontakta advokat André Andersson, e-post: andre.andersson@msa.se

Att köpa skrifter i SCCL:s skriftserie: Kontakta Jure bokhandel, e-post: order@jure.se, hemsida: Jure Bokhandel