Stockholm Centre for Commercial Law

Kontaktuppgifter

Postadress

Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm

Besöksadress

Universitetsvägen 10, Biblioteksbyggnad, plan 6 (Vägbeskrivning)

Fakturaadress

SCCL, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Postbox 50741, 202 70 Malmö

Organisationsnummer

202100-3062

SCCL:s kansli:

Tel: 08 16 25 00

E-post: sccl@juridicum.su.se

SCCL:s forskningsamanuenser:

Jonathan Löwy

Tel: +46 (0)8 16 35 48 | +46 (0)708 945 187
E-post: jonathan.lowy@juridicum.su.se

Alexander Göthlund Issjö

Tel: +46 (0)8 16 25 00| +46 (0)73 347 83 78

E-post: alexander.issjo@juridicum.su.se

Malin Lundblad

Tel: +46 (0)8 16 24 99 | +46 (0)73 992 59 45

E-post: malin.lundblad@juridicum.su.se

Föreståndare

Patrik Schöldström

Tel: + 46 (0)8 16 31 54 | +46 (0) 70 863 07 17

E-post: patrik.scholdstrom@juridicum.su.se

Om du är intresserad av:

Att vara medlem i en forskningsavdelning eller delta vid ett seminarium: Kontakta respektive avdelningsledare direkt eller vänd dig till SCCL:s kansli för kontaktuppgifter.

Att vara gästforskare vid SCCL: Kontakta föreståndaren Patrik Schöldström, tel: + 46 (0)8 16 31 54, e-post: patrik.scholdstrom@juridicum.su.se

Att vara med i Advokatvännerna: Kontakta ordförande i Advokatvännernas arbetsutskott advokat Bengt Bolin, e-post: bengt.bolin@lindahl.se

Att vara med i Bolagsvännerna: Kontakta advokat André Andersson, e-post: andre.andersson@msa.se

Att köpa skrifter i SCCL:s skriftserie: Kontakta Jure bokhandel, e-post: order@jure.se, hemsida: Jure Bokhandel