Stockholm Centre for Commercial Law

Om webbplatsen

SCCL:s webbplats är uppbyggd i fyra huvudavdelningar. Vi har strävat efter att bygga webbplatsen i enlighet med riktlinjerna i eutveckling.se. För innehållet används XHTML 1.0 Transitional och presentationen styrs via CSS 2.1.

Bilderna från Centret är fotograferade av Fredric Korling, Charlotta Lindsjö, Martin Cederblad och Jan-Erik Lindkvist. Kartan under ”Samarbeten” är från Vjom, bearbetad av Fredric Korling, och kartan under ”Vägbeskrivning” är från Stockholms universitet.